Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Non-profit szektor, szociális gazdaság, civil társadalom

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAV95M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Non-profit szektor, szociális gazdaság, civil társadalom
A tantárgy neve (angolul): Nonprofit Sector, Social Economy, Civil Society
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 80
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jenei György

A tantárgy szakmai tartalma: Oktató: Máthé Réka Zsuzsánna

: A hallgatók megismertetése a civil szervezetek helyével és szerepével a közpolitikai döntésekben és a megvalósításban valamint a gazdasági versenyképesség erősítésében. Olyan szemléleti alapok kialakítása a cél, amelyben a civil társadalom és szervezetei értékes partnerei a magánvállalkozásoknak és a közintézményeknek. Kiemelkedő problémakörként foglalkozik a civil szervezetek a demokratikus anomáliák korlátozó hatásaival, a civil szervezetek vezetésének és irányításának követelményeivel valamint a finanszírozási lehetőségekkel és problémákkal.

Évközi tanulmányi követelmények: Három rövid (egyenként maximum 900 szavas) beadandó és aktív órai részvétel.

Vizsgakövetelmény: a beadandók és az órai részvétel alapján kiváltható szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: Az évközi követelmények teljesítése alapján megajánlott jegy. Javításra szóbeli vizsga során van lehetőség

Tananyag leírása: A tananyag a következő témákat foglalja magába:
1. Alapfogalmak, meghatározások és csoportosítások
2. Non-profit szféra jellegzetességei és szerepei az angol-szász kultúrkörben
3. Non-profit szféra jellegzetességei és szerepei az Európai Unióban
4. Non-profit szféra jellegzetességei és szerepei az közép- és kelet-európai országokban
5. A magyarországi non-profit szféra jellegzetességei és szerepei
6. Civil szervezetek menedzsmentje:
a. Stratégiai tervezés, marketing és kommunikáció
b. Civil szerveztek pénzügyi irányítása, adománygyűjtés, fundraising
c. Civil szervezetek vezetése és önkéntesek koordinációja

Órarendi beosztás: A Közpolitika tanszék honlapján található órarend szerint
kozpol.uni-corvinus.hu

Kompetencia leírása: A kurzus végére a hallgatók ismerni fogják a haza és nemzetközi jelentős szakirodalmat és a non-profit szféra szerepét a modern társadalomban. Alkalmasak lesznek arra, hogy civil szervezeteknél vezetői pozícióban dolgozzanak, ezek mellet érvelési technikájuk várhatóan jelentősen javulni fog. Az órák interaktívak, több meghívott vendégelőadó is lesz, akik személyes tapasztalataikat osztják meg

Félévközi ellenőrzések: Minden beadandó a jegy 25 százalékát teszi ki, a fennmaradó 25 százalékot az órai részvétel teszi ki.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: beadandók, aktív órai részvétel

Szak neve: Közgazdálkodás és Közpolitika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az irodalomjegyzék a Moodle felületen lesz elérhető az első tanóra után.

Ajánlott irodalom:

  • Az irodalomjegyzék a Moodle felületen lesz elérhető az első tanóra után.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-29 11:21:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.