Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 28 29 30

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4KO03NBK54M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Összehasonlító közigazgatási jog
A tantárgy neve (angolul):Comparative Administrative Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden tavaszi szemester
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gajduschek György

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató legyen képes eligazodni a közigazgatási jogban, lássa át e jogterület tagozódását, ismerje meg a legfontosabb elveket és szabályokat. A tananyag kisebb részben a hatályos joganyag megismertetését szolgálja, nagyobb részben azonban olyan készségeket kíván átadni, amelyek segítségével a hallgatók egy felmerülő jogi, vagy jogi jelentőséggel is bíró kérdésben „el tudnak indulni”. El tudják dönteni, hogy (a) mennyiben jelent a jogi szabályozás problémát az adott feladat ellátásában, (b) mennyiben képesek azt maguk kezelni, vagy külső szakértőt kell bevonni. Az egyszerűbb kérdésekben a hallgatók maguk is képesek lesznek a releváns joganyag kikeresésére, értelmezésére. A fentieken túl a tárgy segítséget nyújt annak a gondolkodásmódnak a „nyelvnek” a megismerésében, amely a mai magyar közigazgatást dominánsan jellemzi.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com