December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Az állami piac- és versenyszabályozás gyakorlata

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK63M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az állami piac- és versenyszabályozás gyakorlata
A tantárgy neve (angolul): Regulation in theory and practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 előadás + 2 szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: 
A tárgy célja, hogy a piacszerkezetek tárgykörben elsajátított elméleti tudás, gondolkodási keret és elemzési készségek birtokában a hallgatók megismerkedjenek az állam piac- és versenyszabályozás elméletével, eszköztárával és annak gyakorlatát jellemző intézményi megoldásokkal.
A kurzus során a hallgatók áttekintik az állam piac- és versenyszabályozási tevékenységének közgazdasági hátterét, megismerkednek a szabályozott iparágak szereplőivel, struktúrájával és a szabályozás intézményi megoldásaival és eszköztárával. A kurzus elvégzését követően a hallgatók képessé válnak az egyes szabályozási rezsimek piaci és jóléti kimeneteinek elemzésére.

A félév során érintett témák:
1.) Az állami piac- és versenyszabályozás elméleti megközelítései - mit, miért, hogyan szabályozzunk?
2.) A szabályozás közpolitikai és intézményi folyamata
3.) Szabályozási modellek, intézményi megoldások
4.) A szabályozás eszköztára I.
5.) A szabályozás eszköztára II.
6.) Egészségügyi szektor és szabályozás
7.) Pénzügyi szektor és szabályozás
8.) Hálózatos ágazatok szabályozása I. – telekommunikációs szektor
9.) Hálózatos ágazatok szabályozása II. – energiaszektor
10.) Hálózatos ágazatok szabályozása III. – víz- és szennyvíz szektor
11.) Innováció és szabályozás
12.) Reklám és szabályozás
13.) Szabályozási eszközök korlátai
14.) Szabályozási rezsimek jóléti kimeneteinek értékelése

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 
Az 1. és 2. évközi ZH keretében 40-40 pont szerezhető meg, a csoportos feladat 20 pontot ér.

ponthatárok:
0-50% - elégtelen (1)
51%-62% - elégséges (2)
63%-74% - közepes (3)
75% - 86 % - jó (4)
87 % - 100 % - jeles (5)

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 
A kurzus keretében tanultakról 2 évközi ZH keretében adnak számot a hallgatók
az órai jelenlét és aktivitás is hozzájárul az értékeléshez

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Választott iparági/szabályozási probléma csoportos feldolgozása (4-5 fős csoportokban) és prezentálása

Szak neve: 
Közgazdálkodás és Közpolitika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • W. Kip Viscusi, John M. Vernon, Joseph E. Harrington: Economics of Regulation and Antitrust, 4th edition, MIT Press, 2005

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
W. Kip Viscusi, John M. Vernon, Joseph E. Harrington: Economics of Regulation and Antitrust,
4th edition, MIT Press, 2005

 
A tantárgy oktatói:

Pápai Zoltán, Csengődi Sándor

Utolsó módosítás: 2016-02-23 11:45:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1Pápai Zoltán, Csengődi Sándor
EElmélet2018/19/1Pápai Zoltán, Csengődi Sándor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.