Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szabályozási esettanulmányok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBK64M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályozási esettanulmányok
A tantárgy neve (angolul): Case Studies in Regulation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: gyakorlati
Tantárgyfelelős tanszék: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Csengődi Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus során a hallgatók hazai és nemzetközi gyakorlati példák, esettanulmányok feldolgozása, valamint empirikus elemzési feladatok keretében bővíthetik és mélyíthetik el a szabályozáshoz kapcsolódó ismereteiket és fejleszthetik készségeiket.
A kurzus első részében (1-8 hét) hazai és nemzetközi eseteket dolgozunk fel közösen, azzal a céllal, hogy a valós problémákat, helyzeteket megismerve mutassuk be és értékeljük az Állami piac- és versenyszabályozás gyakorlata tárgy keretében tanult eszköztár alkalmazhatóságát, valamint gyakorlati példákon keresztül értsük meg, hogyan jelentkeznek a korábban tárgyalt szabályozási, szabályozói dilemmák különböző országok és ágazatok gyakorlatában.
A kurzus második részében (9-13 hét) a hallgatók megismerkednek a szabályozási megoldások és azok kimeneteinek érékeléséhez alkalmazható statisztikai és ökonometriai módszerekkel, majd azokat alkalmazzák valós szabályozási intézkedések empirikus adatokon történő értékelésére.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai jelenlét, aktivitás, egyéni prezentációk

Vizsgakövetelmény: megfelelő gyakoriságú órai jelenlét
1 db egyéni prezentáció
1 db önálló dolgozat

Az értékelés módszere: A két önálló munkára (prezentáció, dolgozat) 1-1 jegyet kapnak a hallgatók és a két jegy átlaga adja a végső érdemjegyet.

Tananyag leírása: Szakcikkek, esettanulmányok, szakértői prezentációk

Órarendi beosztás: Kedd, 13.40 - 15.10; 15.30 - 17.00

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 1 db egyéni prezentáció
1 db írásos munka, dolgozat

Szak neve: Közgazdálkodás és közpolitika
Közgazdasági elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-02-06 10:43:12

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.