Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12EAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Fejezetek a matematikából
A tantárgy neve (angolul):Topics in Mathematics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Szakál Szilvia

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatónak a tárgy felvétele előtt megalapozott ismeretekkel kell rendelkeznie az alapfokú képzés során tárgyalt matematikai ismeretekkel. Ezek hiányában célszerű, ha az alapozó matematikai tárgyakat újra felveszi, vagy legalábbis azokat átismételi. A tárgy során a korábbi ismereteket összefoglalóan és eltérő szemléletben ismertetjük.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: