Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Valószínűségszámítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Valószínűségszámítás
A tantárgy neve (angolul): Probability Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis I-II., Algebra I-II.
A tantárgy típusa: kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Medvedev Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A valószínűségszámítás alapfogalmai, valószínűségi változó és jellemzői, valószínűségi változóval kapcsolatos számítások, a legfontosabb eloszlások ismerete.

Évközi tanulmányi követelmények: szorgalmi feladatok megoldása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A zárthelyi és vizsgadolgozatok összpontszámának százalékos értékelése és szóbeli korrekció.

Tananyag leírása: Az elemi valószínűségszámítás elméleti fogalmainak bevezetése és a hozzá kapcsolódó példák megoldása.
1. Valószínűségi mező,
2. Sűrűség és eloszlásfüggvény
3. Várható érték szórás
4. Többváltozós eloszlások, peremeloszlás.
5. Normális eloszlás
6. Poisson-folyamat és poisson-eloszlás
7. Geometriai eloszlás és a negatív binomiális eloszlás
8. Nagy számok törvénye
9. Centrális határeloszlás tétele

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurzus célja az elemi valószínűségszámítás bemutatása.

Félévközi ellenőrzések: Két rövid, kb 30 perces a szemináriumokon írt zárthelyi

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Denkinger Géza: Valószínűségszámítás gyakorlatok és Internetes segédanyagok
  • Medvegyev Péter: Bevezetés a valószínűségszámításba.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-06-19 07:34:46

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.