Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Fejezetek a matematikából

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejezetek a matematikából
A tantárgy neve (angolul): Topics in Mathematics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező (közgazdasági elemző), alapozó és szintrehozó tárgy (pénzügy)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Megyeri Krisztina

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy közgazdasági, pénzügyi tárgyak megértéséhez szükséges matematikai minimumot biztosítsa. Nagyrészt a korábbi ismeretek felfrissitését tartalmazza, de némiképpen a korábbiaktól eltérő szemléletben újra bemutassa azokat az alapvető matematikai fogalmakat amelyekre a későbbi közgazdasági és pénzügyi kurzusok építeni fognak.

Legfontosabb területek:

Elemi analízis
Lineáris algebra
Egy és több változós optimumszámítás
Valószínűségszámítás

A kurzuson kizárólag konkrét feladatokat tárgyalunk, az elméleti ismereteket a hallgatómnak önállóan kell megszerezni.

Évközi tanulmányi követelmények: 1. A szemináriumok látogatása és azon való aktív részvétel.
2. Otthoni folyamatos tanulás.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: -Minimum teszt : A kiadott feladatokból összeállított írásbelin (80 pont), és két évközi kisdolgozat (10-10 pont), szerezhető elégséges (60%), vagy közepes (80%) jegy.
- Szóbeli : A minimum teszt teljesítése után, a félév teljes anyagából a jó, illetve jeles jegy megszerzéséhez szóbeli vizsga tehető.

Tananyag leírása: 1. Optimalizáció
Egyváltozós optimalizáció, konvexitás
Többváltozós optimalizáció
Globális optimum, konvexitás többváltozós esetben
Feltételes optimum, Lagrange módszer
2. Differenciálegyenletek
Szétválasztható
Lineáris, első rendű
3., Lineáris algebra
Függetlenség
Determinánsok, sajátérték,
Kvadratikus alak, definitség
4., Valószínűségszámítás
Eloszlásfüggvények, sűrűségfüggvények
Speciális eloszlások, várható érték, szórás

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatónak a tárgy felvétele előtt megalapozott ismeretekkel kell rendelkeznie az alapfokú képzés során tárgyalt matematikai ismeretekkel. Ezek hiányában célszerű, ha az alapozó matematikai tárgyakat újra felveszi, vagy legalábbis azokat átismételi. A tárgy során a korábbi ismereteket összefoglalóan és eltérő szemléletben ismertetjük.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: közgazdasági elemző (MA), pénzüy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Denkinger Géza: Valószínűségszámítás példatár.
  • Denkinger-Gyurkó : Analízis példatár
  • Sydsater-Hammond: Matematika Közgazdászoknak.
  • Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna és Szakál Szilvia: Matematikai alapok feladatgyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest, 2007.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Denkinger Géza: Valószínűségszámítás példatár.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Denkinger-Gyurkó : Analízis példatár
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sydsater-Hammond: Matematika Közgazdászoknak.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Megyeri Krisztina

Utolsó módosítás: 2019-02-18 08:47:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Megyeri Krisztina
G2Gyakorlat2018/19/2Megyeri Krisztina


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru