Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Konvex analízis

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Konvex analízis
A tantárgy neve (angolul): Convex Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mértékelmélet, Funkcionálanalízis
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Imre

A tantárgy szakmai tartalma: Feltételes szélsőértékfeladatok, multiplikátor tételek, Halmazértékű leképezések folytonossága, Berge-tétel, Fixponttételek, Kakutani-féle fixponttétel, Függvény konjugáltja.

Évközi tanulmányi követelmények: két zárthelyi dolgozat

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: félévvégi szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Szabó Imre: Multiplikátor tételek, (kézirat),
  • Halmazértékű leképezések, (kézirat),
  • Fixponttételek, (kézirat)

Ajánlott irodalom:

  • A.D. Joffe, V.M. Tichomirov: The Theory of Extremal Problems, Luenberger, D.G..: Optimization by Vector Space Methods, Mas-Colell, Whinston, Green: Microeconomic Theory
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Luenberger, D.G..: Optimization by Vector Space Methods
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mas-Colell, Whinston, Green: Microeconomic Theory
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Imre: Multiplikátor tételek, kézirat

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.