Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Analízis II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Analízis II.
A tantárgy neve (angolul): Mathematical Analysis II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Analízis I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Függvény kalkulus. Riemann-integrál, valós-valós konvex függvények, Riemann-improprius integrál, Gamma függvény, Wallis és Stirling formulák, Metrikus terek, normált terek, legegyszerűbb topológiai tulajdonságai, kompaktság és összefüggőség. Ekvivalens normák véges dimenziós vektortéren, Többváltozós függvények differenciálszámítása és szélsőértékei. A feltételes szélsőérték.

Évközi tanulmányi követelmények: Félév során 7 db kisdolgozat, az évvégén nagydolgozat.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: 1 db kisdolgozat 3%; Év végi nagydolgozat 30%; Szóbeli vizsga 49%

Tananyag leírása: Függvény kalkulus. Riemann-integrál, valós-valós konvex függvények, Riemann-improprius integrál, Gamma függvény, Wallis és Stirling formulák, Metrikus terek, normált terek, legegyszerűbb topológiai tulajdonságai, kompaktság és összefüggőség. Ekvivalens normák véges dimenziós vektortéren, Többváltozós függvények differenciálszámítása és szélsőértékei. A feltételes szélsőérték.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Analitikus és algoritmikus készségek

Félévközi ellenőrzések: Kisdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kisdolgozatok, beadandó feladatok

Szak neve: Gazdaság- és pénzügymatematikai elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Dancs István Matematikai Analízis
  • Sydsaeter – Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula, 2003.
  • Dancs, Kánnai, Magyarkuti, Szabó: Analízis feladatgyűjtemény

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Dancs István Matematikai Analízis
Sydsaeter - Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 06:33:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.