Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Matematikai alapok I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK43B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Matematikai alapok I.
A tantárgy neve (angolul): Elements of Mathematics I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: Kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Palágyi Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Sorozatok fogalma, korlátosság, monotonitás, határérték. Egyváltozós függvények határértéke és folytonossága. Egyváltozós függvények differenciálszámítása, alkalmazások a közgazdaságtanban. Monoton és konvex függvények. Teljes függvényvizsgálat. Egyváltozós optimalizálás.
Integrálás. Integrálási technikák. Improprius integrálok.
Végtelen sorok, hatványsorok.
Többváltozós differenciálszámítás, parciális deriváltak. Jacobi és Hesse mátrix. Többváltozós konvex függvények. Feltétel nélküli és feltételes szélsőérték, Lagrange-multiplikátorok.

Évközi tanulmányi követelmények: Írásbeli dolgozatok.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli dolgozat.

Az értékelés módszere: Összpontszám alapján

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: Neptun rendszer szerint

Kompetencia leírása: Alapismeretek az elemi matematikában

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok.

Szak neve: Alapképzési szakok

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Előadások és gyakorlatok anyaga

Ajánlott irodalom:

  • K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, 2005.
  • Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna, Szakál Szilvia: Matematikai alapok feladatgy¶jtemény, Aula Kiadó, Budapest, 2007.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-06 20:29:52

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.