Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Valószínűségszámítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK55B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Valószínűségszámítás
A tantárgy neve (angolul): Probability Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs
A tantárgy típusa: Kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tallós Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Valószínűség fogalma, feltételes valószínűség és Bayes-tétel.
Valószínűségi változók és eloszlások, várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások.
Többdimenziós eloszlások, függetlenség, korreláció. A nagy számok törvénye.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon rendszeres részvétel. Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsgadolgozat a teljes félév anyagából

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.
Részletesen lásd: web.uni-corvinus.hu/~tallos

Tananyag leírása: 1. Valószínűség
2. Mintavételi eljárások
3. Feltételes valószínűség és Bayes-tétel
4. Valószínűségi változók és eloszlások
5. A várható érték és a szórás
6. Nevezetes diszkrét eloszlások
7. Nevezetes folytonos eloszlások
8. Együttes eloszlások
9. Kovariancia és korreláció
10. Változók összegének eloszlása
11. A nagy számok törvénye
12. A statisztika nevezetes eloszlásai

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Kompetencia leírása: Stabil készségek a bayes-i logika és az eloszlásokkal számolás területén.
Várható érték, szórás, kovariancia, korreláció meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és gyakorlatok ellenőrzése.
Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat előre megadott időpontokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Tallos: Matematika előadások, http://web.uni-corvinus.hu/~tallos
  • 2. Denkinger: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó, 1999.

Ajánlott irodalom:

  • 1. Denkinger: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, 1999.
  • 2. K. Sydsaeter-P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Tallós Péter, Takács Balázs, Bednay Dezső

Utolsó módosítás: 2018-09-15 16:59:35

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Tallós Péter, Takács Balázs
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Tallós Péter, Takács Balázs
G2Gyakorlat2018/19/2Takács Balázs, Dr. Tallós Péter
G4Gyakorlat2018/19/2Bednay Dezső
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Tallós Péter, Takács Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.