Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Lineáris algebra

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK56B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Lineáris algebra
A tantárgy neve (angolul): Linear Algebra
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs
A tantárgy típusa: Kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tallós Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Vektorterek és alterek, lineáris függetlenség bázis. Elemi bázistranszformáció.
Lineáris leképezések, egyenletrendszerek, invertálás. Euklideszi terek, kvadratikus alakok.
Többváltozós függvények szélsőértékének első és másodrendű feltételei.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon rendszeres részvétel. Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat.

Vizsgakövetelmény: Félév végi írásbeli vizsgadolgozat a teljes félév anyagából

Az értékelés módszere: Az írásbeli dolgozatokból szerzett összpontszám alapján.
Részletesen lásd: web.uni-corvinus.hu/~tallos

Tananyag leírása: 1. Vektorterek és alterek
2. Lineáris függetlenség és bázis
3. Lineáris leképezések és mátrixok
4. Lineáris egyenletrendszerek
5. Sajátérték, sajátvektor
6. Determináns
7. Skaláris szorzat
8. A spektráltétel
9. Kvadratikus alakok
10. Többváltozós függvények deriválása
11. Másodrendű deriváltak
12. Többváltozós szélsőérték

Órarendi beosztás: Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
Részletesen lásd a Neptun rendszerben

Kompetencia leírása: Stabil készségek a mátrix-számítás, sajátértékek és egyenletrendszerek témakörében.
Többváltozós differenciálható függvények elemzése, szélsőérték meghatározása.
Biztos alap további kvantitatív (matematikai, statisztikai és közgazdasági) tárgyak tanulásához.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és gyakorlatok ellenőrzése.
Két félévközi írásbeli vizsgadolgozat előre megadott időpontokban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok és gyakorlatok kidolgozása.
A kötelező irodalom irányított feldolgozása.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Tallos: Matematika előadások, http://web.uni-corvinus.hu/~tallos
  • 2. Ernyes-Mala-Orosz-Racsmány-Szakál: Matematikai alapok feladatgyűjtemény, Aula, 2007.

Ajánlott irodalom:

  • 1. K. Sydsaeter-P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 11:32:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.