Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Probability Theory

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK58B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Probability Theory
A tantárgy neve (angolul): Probability Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 előadás +1 gyakorlat
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Calculus
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Bevezetés az elemi valószínűségszámításba

Évközi tanulmányi követelmények: Két zárthelyi dolgozat

Vizsgakövetelmény: A zárthelyi dolgozatok sikeres megírása és sikeres írásbeli vizsga

Az értékelés módszere: Az elérhető pontok
40%-tól elégséges
55%-tól közepes
70%-tól jó
85%-tól jeles

Tananyag leírása: 1 Eseményalgebra
2. Klasszikus valószínűségi mező, kombinatorika
3. Valószínűségi változók
5. Várható érték
6. Többváltozós eloszlások
7. Korreláció, feltételes várható érték
8. Speciális eloszlások
9. Nagy számok törvénye
10. Centrális határeloszlás tétele

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Alapvető valószínűségszámítási ismeretek elsajátítása

Félévközi ellenőrzések: Félévközi zárthelyik megírása

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok megoldása

Szak neve: Bárki választhatóként, Alkalmazott közgazdaságtan BSc angol nyelven kötelező

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Chung: A Course in Probability Theory, Third Edition, Harcourt, New. York, 1968

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Magyarkuti Gyula, Dr. Tallós Péter

Utolsó módosítás: 2018-09-14 13:18:37

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula, Dr. Tallós Péter
EElmélet2018/19/2Dr. Tallós Péter, Dr. Magyarkuti Gyula
E1Elmélet2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula
G4Gyakorlat2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula
G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula, Dr. Tallós Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.