Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Linear Algebra

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAK59B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Linear Algebra
A tantárgy neve (angolul): Linear Algebra
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: Vektorterek, alterek, generált alterek, lineáris burok, lineáris függetlenség, bázis. Lineáris leképzések. Mátrixok. Determináns. Lineáris egyenletrendszerek. Sajátérték, sajátvektor.

Évközi tanulmányi követelmények: Írásbeli dolgozatok.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli dolgozat.

Az értékelés módszere: Összpontszám alapján.

Tananyag leírása: Vektorterek, alterek, generált alterek, lineáris burok, lineáris függetlenség, bázis. Lineáris leképzések. Mátrixok. Determináns. Lineáris egyenletrendszerek. Sajátérték, sajátvektor.

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Lineáris algebrai alapismeretek.

Félévközi ellenőrzések: Írásbeli dolgozatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • https://www.math.ucdavis.edu/~linear/linear-guest.pdf
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Magyarkuti Gyula

Utolsó módosítás: 2018-09-14 14:25:56

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula
EElmélet2018/19/2Dr. Magyarkuti Gyula


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.