Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Szavazás és osztozkodáselmélet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAV21M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szavazás és osztozkodáselmélet
A tantárgy neve (angolul): Social Choice and Fair Division
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, tavasszal
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tasnádi Attila

A tantárgy szakmai tartalma: Szavazási paradoxonok. Szavazási rendszerek és tulajdonságai. Őszinte és stratégiai szavazások. Bajnokságok. Hatalmi indexek. Nevezetes lehetetlenségi tételek. Elosztási probléma statikus modellje. Alapvető folytonos és diszkrét elosztási módszerek. Mandátumszámítási eljárások axiomatikus vizsgálata. Kardinális jóléti megközelítés. Osztozkodási játékok. Költségelosztás.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai munka és beadandó feladatok.

Vizsgakövetelmény: Egy egy-egy zárthelyi dolgozat a szavazáselméleti, illetve az osztozkodási részből (40+40%). Az eredményjegy maradék részét (20%) a beadott feladatok, illetve az órán nyújtott szereplés teszi ki.

Az értékelés módszere: 85-100 pont: jeles,
70-84 pont: jó,
55-69 pont: közepes,
40-54 pont: elégséges,
0-39 pont elégtelen.

Tananyag leírása: 1. A többségi szavazás paradoxonja. A távolmaradás paradoxonja. Referendumra vonatkozó paradoxonok.
2. Condorcet módszere. Condorcet-konzisztens szavazási rendszerek.
3. Pontozásos módszerek. A Borda-féle szavazási rendszer és ennek jó és előnytelen tulajdonsága (konzisztencia, manipulálhatóság, stb.)
4. Bajnokságok győzteseinek kiválasztása. A felső kör, a lefedetlen halmaz és a Copeland-halmaz.
5. Törvényjavaslatokra vonatkozó szavazások vizsgálata. Őszinte és stratégiai szavazások.
6. Igen/Nem szavazások. A hatalmi index (a Shapley és a Banzhaf index) és ennek alkalmazása a Miniszterek Tanácsa szavazási rendszerére.
7. Az igazságos szavazási rendszer lehetetlenségéről (Arrow, Gibbard-Satterthwaite).
8. Igazságos elosztás négy alapelve és egy egyszerű modellje.
9. Egyszerű elosztási módszerek és matematikai jellemzésük. Az adózás példája.
10. Kardinális jóléti megközelítés. Additív közösségi hasznossági függvény. A klasszikus utilitariánus, a Nash és a Leximin elosztások összehasonlítása.
11. Költségelosztási, illetve profitfelosztási kérdések. A Shapley érték alkalmazásokkal.
12. Folytonos osztozkodási eljárások (Banach-Knaster, Even-Paz, mozgó késes módszerek).
13. Diszkrét elosztási eljárások (Knaster, Lucas).
14. A mandátumkiszámítási módszerek története és jellemzői.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Közösségi döntések és elosztási problémák normatív megközelítésének elsajátítása.

Félévközi ellenőrzések: Órai munka, beadandó feladatok és félévközi dolgozat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Beadandó feladatok.

Szak neve: Gazdaságmatematika MSc.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kelly J.S.: Social Choice Theory, An Introduction, Springer-Verlag, 1988.
  • Mala J.: The Theory of Voting, előkészületben.
  • Moulin, H.: Fair Division and Collective Welfare, MIT Press, 2003.
  • Tasnádi, A.: Problems of Fair Division, előkészületben.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kelly J.S.: Social Choice Theory, An Introduction, Springer-Verlag, 1988.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mala J.: The Theory of Voting, előkészületben.
Moulin, H.: Fair Division and Collective Welfare, MIT Press, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tasnádi, A.: Problems of Fair Division, előkészületben.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.