Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Aukcióelmélet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAV22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Aukcióelmélet
A tantárgy neve (angolul): Theory of Auctions
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évenként az őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Magyarkuti Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A modern közgazdaságtanban az aukció elméletnek fontos szerepe van gyakorlati, tapasztalati és elméleti oldalról is. A gazdasági tranzakciók jelentős része valamilyen aukció segítségével bonyolódik, a kötvénykibocsátástól kezdve, az olajmezők hasznosításán át a privatizációig. Az utóbbi időben megsokasodtak az újfajta aukció mechanizmusok is, pl. a rádiófrekvencia sávok értékesítésével kapcsolatban. A konkrét aukciók, egyszerű és jól definiált gazdasági környezetben zajló „játékok”, amelyeknek pontos gyakorlati tesztelésére is lehetőség nyílik. Elméleti oldalról megközelítve: az aukció elmélet a bizonyos közgazdasági elméletek közös alapjává érett, közeli kapcsolatban van a versenyzői piacok elméletével, a monopólium és az oligopólium árazások elméletével.
A kurzus célja, hogy betekintést adjunk az aukció elmélet legegyszerűbb alapfogalmaiba, valamint felhívjuk a figyelmet a nagyszámú gyakorlati alkalmazás lehetőségére és igényére.

Évközi tanulmányi követelmények: Félévközi dolgozat a 7. héten

Vizsgakövetelmény: A fogalmak megértése , alkalmazása

Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga és írásbeli feladatmegoldás

Tananyag leírása: 1. A legegyszerűbb aukció típusok, történeti áttekintése;
2. Az angol, a holland, az első árú, és a második árú Vickrey-aukció fogalma, a jövedelem ekvivalencia tétel;
3. A jövedelem ekvivalencia tétel következményei;
4. Az optimális aukció fogalma, elemzése, és határjövedelem fogalma;
5. A határjövedelem elemzés és alkalmazásai;
6. Közös érték és a "Winner's curse";
7. Együttműködés és összejátszás, információs előnyök;
8. Kockázat kerülés, aszimmetriák, költségvetési korlátok, és a kikiáltók versenyeztetése;
9. Belépő költsége, és az ajánlatevők száma. Addicionális ajánlatevő értéke;
10. Információ aggregáció nagyszámú licitáló esetén;
11. Többegységes aukciók: optimális aukció, szimultán aukció, szekvenciális aukció. A többegységes aukciók hatékonysága;
12. Dupla aukciók;
13. Gyakorlati aukciótervezés;
14. Egy a gyakorlatban lezajlott nemzetközi jelentőségű aukció (tender) elemzése.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: aukciók, optimalizálás, valószínűségszámítás

Félévközi ellenőrzések: Kisdolgozat a 7. héten

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Beadandó feladatok

Szak neve: Gazdaság- és pénzügymatematika elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Vijay Krishna: Auction Theory (Second Edition) ISBN: 978-0-12-374507-1
  • Magyarkuti Gyula: Aukcióelmélet előadások http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3651/

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Vijay Krishna: Auction Theory (Second Edition) ISBN: 978-0-12-374507-1
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 06:27:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.