Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi folyamatok elemzése Matlab-bal

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA12NAV25M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi folyamatok elemzése Matlab-bal
A tantárgy neve (angolul): Financial Processes Analyzed by MATLAB
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: számítógépes gyakorlat
Tantárgyfelelős tanszék: Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Medvedev Péter

A tantárgy szakmai tartalma: Matlab segítségével szimulációk készítése.

Évközi tanulmányi követelmények: nincs

Vizsgakövetelmény: Matlab program készítése előírt feladat alapján

Az értékelés módszere: Elkészített program ellenőrzése

Tananyag leírása: A kurzus során Matlab segítségével a valószínűségszámítás és a sztochasztikus folyamatok legfontosabb kérdéseit szimuláljuk és megvitatjuk.

Órarendi beosztás: 1. Matlab bemutatása, legfontosabb ismeretek
2. Centrális határeloszlás tételében a konvergencia sebessége.
3. Wiener-folyamat szimulálása.
4. Lévy-folyamatok szimulálása.
5. Sztochasztikus integrálás.
6. Kvadratikus variáció.
7. Ablakozás Matlab alatt.
8. Nagy számok törvénye.
9. Ito-formula.
10. Vastag farkú eloszlások és a határeloszlás tételek.
11. Laplace-transzformáció.
12. Differenciálegyenletek.
13. Tartalék
14. Önálló dolgozat készítése

Kompetencia leírása: Számítógépes programozási készség fejlesztése

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az utolsó órán kiadott feladat.

Szak neve: Bárki

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • nincs

Ajánlott irodalom:

  • Matlab dokumentáció
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-02-11 16:37:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.