Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Haladó makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Intermediate Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév (közgazdaság ielemző), tavaszi félév (közgazdálkodás és közpolitika)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus megismerteti a hallgatókat a modern növekedéselmélet számos elméletével és modelljével. A tantárgy a Közgazdasági elemző mesterszak alapozó tárgya.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező; házi feladatok; az oktató által kijelölt feladatok.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A jegy a félév végi dolgozatra, a szemináriumi házi feladatokra, illetve az oktató által kijelölt feladatokra kapott pontok alapján adódik.

Tananyag leírása: A modern növekedéselmélet főbb fejezetei.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A modern növekedéselmélet főbb fejezetei.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • ∙ Az előadások és szemináriumok anyaga.
  • ∙ Hetenként kiadott órai jegyzet és a feladott cikkek, tanulmányok.
  • ∙ Házi feladatok

Ajánlott irodalom:

  • - P.B. Sorensen - H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles kijelölt fejezetei
  • ∙ D. Romer: Advanced Macroeconomics kijelölt fejezetei
  • ∙ R. J. Barro-X. Sala-i Martin: Economic Growth kijelölt fejezetei
  • ∙ Hetenként kiadott órai jegyzet és a honlapra feltöltött olvasmányok.
Ajánlott irodalmak:
P.B. Sorensen - H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles kijelölt fejezetei
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
R. J. Barro-X. Sala-i Martin: Economic Growth kijelölt fejezetei
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.