Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy áttekintést nyújt a makroökonómia alapjairól, megismerteti a hallgatókat a főbb fogalmakkal, összefüggésekkel, valamint a makroökonómiai modellezés alapjaival.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során öt darab (egyenként 10 pontos) szemináriumi dolgozatot írnak, amelyek közül a négy legjobb számít, és amelyek összesen a végső osztályzat 40%-át adják. A végső osztályzat maradék 60%-át egy félév végi vizsga adja.

Vizsgakövetelmény: Ha a hallgató elégtelen érdemjegyet szerez, vagy javítóvizsgát kíván tenni, szóbeli vizsgán kell részt vennie.

Az értékelés módszere: Félév végi vizsgadolgozat: 60 százalék
Szemináriumi dolgozatok: 40 százalék

Tananyag leírása: A félév során a következő témaköröket tekintjük át: a makroökonómia tudománya, makrogazdasági mutatók, a makroökonómiai modellezés alapjai - a hosszú távú modell, munkapiaci fogalmak, pénz és infláció, a hosszú távú növekedés - Solow modell, intézmények és a pénzügyi közvetítőrendszer szerepe a növekedésben - kitekintés, makroökonómiai rövid és hosszú táv, rövid távú elemzések az IS-LM modell segítségével, fiskális és monetáris politika főbb fogalmai, a makroökonómia mikroökonómiai megalapozása - fogyasztáselméletek. A részletes tanmenetet a félév elején kiadott tantárgyi tematika tartalmazza.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Modellen alapuló logikus gondolkodás, a közgazdasági fogalomtár bővítése, elemzési eszközök használata releváns gazdasági kérdések megoldására.

Félévközi ellenőrzések: A hallgatók a félév során öt darab (egyenként 10 pontos) szemináriumi dolgozatot írnak, amelyek közül a négy legjobb számít, és amelyek összesen a végső osztályzat 40%-át adják

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: ---

Szak neve: biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az irodalomjegyzéket a Tanszék a kurzushoz kapcsolódó honlapon hozza nyilvánosságra, amely az őszi szemeszterben megtekinthető a www.uni-corvinus.hu/makro oldal menüsávjának Oktatás linkjére kattintva.

Ajánlott irodalom:

  • Az irodalomjegyzéket a Tanszék a kurzushoz kapcsolódó honlapon hozza nyilvánosságra, amely az őszi szemeszterben megtekinthető a www.uni-corvinus.hu/makro oldal menüsávjának Oktatás linkjére kattintva.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris kiadó, Bp. 2003. kijelölt fejezetei.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-09-14 20:20:40

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.