Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Makroökonómiai modellépítés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK18B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Makroökonómiai modellépítés
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomic model building
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: Közgazdasági alkalmazások (alkalmazott közgazdaságtan, BA)
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: A makroökonómia modellépítés kurzus olyan eszközrendszert próbál a hallgatók elé tárni, mely segítségével releváns gazdasági kérdésekre kvalitatív, valamint kvantitatív válaszok adhatók. A kutatások során ma használatos makroökonómiai eszközrendszer az általa létrehozott mesterséges gazdaságot hosszabb távon optimalizáló ágensekkel népesíti be, akik intra- és intertemporális döntések, korlátok, valamint egyensúlyi feltételek mellett egymáshoz kapcsolódva hoznak létre egy olyan dinamikus rendszert, mely segítségével a legfontosabb makroszintű kérdések vizsgálhatók. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek e modellezési technika alapelveivel, és a hozzá kapcsolódó legfontosabb eredményekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: A kurzuson gyakorlati jegy szerezhető, mely azt jelenti, hogy a jegy alapját képző pontok megszerzésére kizárólag a szorgalmi időszakban van lehetőség.

Az értékelés módszere: gyakorlati jegy

Tananyag leírása: 1. hét: Elméleti bevezetés. Kétidőszakos fogyasztás-megtakarítás probléma.
2. hét: Fogyasztás-megtakarítás probléma végtelen időszakra vonatkozóan I.
3. hét: Fogyasztás-megtakarítás probléma végtelen időszakra vonatkozóan II.
4. hét: Munkapiac I.
5. hét: Munkapiac II.
6. hét: Beruházás.
7. hét: Szünet
8. hét: Őszi szünet
9. hét: ŽRBC modell
10. hét: Állandósult állapot.
11. hét: Fiskális politika: kormányzati kiadások, adók
12. hét: Fiskális politika: jövedelemtől függő adók.
13. hét: Monetáris politika.
14. hét: 4. szemináriumi dolgozat

Órarendi beosztás: A Neptun hallgatói információs rendszer alapján.

Kompetencia leírása: Módszertani, programozási ismeretek fejlesztése a makroökonómiai fogalom, és összefüggésrendszer kibővítésével együtt.

Félévközi ellenőrzések:  A félév során 4 alkalommal 18-18 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dolgozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, és helyes megoldásukra maximum 90 perc áll rendelkezésre. A szemináriumi dolgozatok írására összesen 4 alkalmat jelöltünk ki: 4. hét, 7. hét, 11. hét, 14. hét. Ebből a négy dolgozatból csak 3-at kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 54 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy aki mind a négy dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb 3 dolgozat eredményét számítja be a szemináriumon szerzett pontjaiba, illetve a Makroökonómia Tanszék semmilyen indok alapján nem írat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A megadott időpontokra el kell készíteni a kiadott házi feladatokat összesen 26 pontért, a 8., és a 13. hétre pedig egy releváns gazdasági kérdés elemzését 10-10 pontért. Mindkét elemzés elkészítése kötelező, és nem pótolható.

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A tárgy honlapjára feltöltött órai jegyzetek, és az órán elhangzott ismeretek.
  • Az oktató által kijelölt cikkek és feladatok. Ezek a cikkek és feladatok megtalálhatók a kurzus által használt honlapon.

Ajánlott irodalom:

  • A kurzussal kapcsolatos ajánlott irodalmat a Makroökonómia Tanszék a csakmakro.wordpress.com oldalon hozza nyilvánosságra.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-05 12:20:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.