November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK19B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Havran Zsolt, Dr. Veres Pál, Kádár Csaba, Dr. Major Klára, Ádám Zoltán Péter, Habis Helga, Dr. Ferenci Tamás, Dr. Sugár András, Dr. Kocziszky György Csaba, , Dr. Bod Péter Ákos, Keresztély Tibor, Dr. Misz József, Szűcs Balázs Árpád, Pálvölgyi Dénes Gábor, Szabó-Bakos Eszter, Tőkés László János, Dr. Weszl Miklós, Dr. Medvegyev Péter, Varga Gergely, Erdélyi Ajna, Dr. Gedeon Péter, Golovics József, Dr. Szakadát László, Bakó Barna, Dr. Csekő Imre, Dr. Berde Éva, Kuncz Izabella, Dr. Hámori Balázs, Dr. Kengyel Ákos, Ágoston Kolos Csaba

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
KKonzultáció2018/19/1
K-Havran ZsoltKonzultáció2018/19/1Havran Zsolt
K-Dr.Veres PálKonzultáció2018/19/1Dr. Veres Pál
K-Kádár CsabaKonzultáció2018/19/1Kádár Csaba
K-Dr.Major KláraKonzultáció2018/19/1Dr. Major Klára
K-Ádám ZoltánKonzultáció2018/19/1Ádám Zoltán Péter
K-Habis HelgaKonzultáció2018/19/1Habis Helga
K-Ferenci TamásKonzultáció2018/19/1Dr. Ferenci Tamás
K-Sugár AndrásKonzultáció2018/19/1Dr. Sugár András
K-Kocziszki GyörgyKonzultáció2018/19/1Dr. Kocziszky György Csaba
K-Munkácsy FerencKonzultáció2018/19/1
K-Dr.Bod Péter ÁkosKonzultáció2018/19/1Dr. Bod Péter Ákos
K-Keresztély TiborKonzultáció2018/19/1Keresztély Tibor
K-Dr.Misz JózsefKonzultáció2018/19/1Dr. Misz József
K-Szűcs Balázs ÁrpádKonzultáció2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
K-Pálvölgyi DénesKonzultáció2018/19/1Pálvölgyi Dénes Gábor
K-Szabó-Bakos EszterKonzultáció2018/19/1Szabó-Bakos Eszter
K-Tőkés LászlóKonzultáció2018/19/1Tőkés László János
K-Dr.Weszl MiklósKonzultáció2018/19/1Dr. Weszl Miklós
K-Medvegyev PéterKonzultáció2018/19/1Dr. Medvegyev Péter
K-Dr.Varga GergelyKonzultáció2018/19/1Varga Gergely
K-Erdélyi AjnaKonzultáció2018/19/1Erdélyi Ajna
K-Dr.Gedeon PéterKonzultáció2018/19/1Dr. Gedeon Péter
K-Golovics JózsefKonzultáció2018/19/1Golovics József
K-Dr.Szakadát LászlóKonzultáció2018/19/1Dr. Szakadát László
K-Bakó BarnaKonzultáció2018/19/1Bakó Barna
K-Dr.Csekő ImreKonzultáció2018/19/1Dr. Csekő Imre
K-Dr.Berde ÉvaKonzultáció2018/19/1Dr. Berde Éva
K-Kuncz IzabellaKonzultáció2018/19/1Kuncz Izabella
K-Dr.Hámori BalázsKonzultáció2018/19/1Dr. Hámori Balázs
K-Dr.Kengyel ÁkosKonzultáció2018/19/1Dr. Kengyel Ákos
K-Ágoston Kolos CsabKonzultáció2018/19/1Ágoston Kolos Csaba


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.