Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK20B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis seminar II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Szűcs Balázs Árpád, Pálvölgyi Dénes Gábor, Habis Helga, Dr. Major Klára, Dr. Szakadát László, Kuncz Izabella, Golovics József, , Dr. Hámori Balázs, Dr. Berde Éva, Dr. Csekő Imre, Dr. Gedeon Péter, Dr. Medvedev Péter, Dr. Bod Péter Ákos, Szabó-Bakos Eszter, Dr. Ferenci Tamás, Ádám Zoltán Péter, Erdélyi Ajna, Havran Zsolt, Ágoston Kolos Csaba, Varga Gergely, Dr. Veres Pál, Dr. Sugár András, Bakó Barna, Dr. Kocziszky György Csaba, Keresztély Tibor, Tőkés László János, Kádár Csaba, Dr. Weszl Miklós, Dr. Misz József

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
K-Szűcs Balázs ÁrpádKonzultáció2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
KKonzultáció2018/19/2
K-Pálvölgyi DénesKonzultáció2018/19/2Pálvölgyi Dénes Gábor
K-Habis HelgaKonzultáció2018/19/2Habis Helga
K-Major KláraKonzultáció2018/19/2Dr. Major Klára
K-Szakadát LászlóKonzultáció2018/19/2Dr. Szakadát László
K-Kuncz IzabellaKonzultáció2018/19/2Kuncz Izabella
K-Golovics JózsefKonzultáció2018/19/2Golovics József
K-Munkácsy FerencKonzultáció2018/19/2
K-Hámori BalázsKonzultáció2018/19/2Dr. Hámori Balázs
K-Berde ÉvaKonzultáció2018/19/2Dr. Berde Éva
K-Csekő ImreKonzultáció2018/19/2Dr. Csekő Imre
K-Gedeon PéterKonzultáció2018/19/2Dr. Gedeon Péter
K-Medvegyev PéterKonzultáció2018/19/2Dr. Medvedev Péter
K-Bod Péter ÁkosKonzultáció2018/19/2Dr. Bod Péter Ákos
K-Szabó-Bakos EszterKonzultáció2018/19/2Szabó-Bakos Eszter
K-Ferenci TamásKonzultáció2018/19/2Dr. Ferenci Tamás
K-Ádám ZoltánKonzultáció2018/19/2Ádám Zoltán Péter
K-Erdélyi AjnaKonzultáció2018/19/2Erdélyi Ajna
K-Havran ZsoltKonzultáció2018/19/2Havran Zsolt
K-Ágoston KolosKonzultáció2018/19/2Ágoston Kolos Csaba
K-Varga GergelyKonzultáció2018/19/2Varga Gergely
K-Veres PálKonzultáció2018/19/2Dr. Veres Pál
K-Sugár AndrásKonzultáció2018/19/2Dr. Sugár András
K-Bakó BarnaKonzultáció2018/19/2Bakó Barna
K-Kaczizki GyörgyKonzultáció2018/19/2Dr. Kocziszky György Csaba
K-Keresztély TiborKonzultáció2018/19/2Keresztély Tibor
K-Tőkés LászlóKonzultáció2018/19/2Tőkés László János
K-Kádár CsabaKonzultáció2018/19/2Kádár Csaba
K-Weszl MiklósKonzultáció2018/19/2Dr. Weszl Miklós
K-Misz JózsefKonzultáció2018/19/2Dr. Misz József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.