Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK22B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4 gyakorlat
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia I. teljesítése
A tantárgy típusa: gyakorlat
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Major Klára

A tantárgy szakmai tartalma: FIGYELEM!!! EZ A TEMATIKA CSAK A TÁRGYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZZA. AZ ADOTT FÉLÉV SZERKEZETÉVEL ÉS KÖVETELMÉNYEIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT A TANSZÉK A TÁRGY MOODLE OLDALÁN TESZI KÖZZÉ!!!

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása.

A makroökonómia tárgy felvételének előfeltétele a mikroökonómia című tárgy sikeres teljesítése. Miután a kurzus során bizonyos mikroökonómiában megismert fogalmakat, valamint módszertani elemeket használni fogunk, ettől az előfeltételtől nem tudunk, és nem is kívánunk eltekinteni, kérjük, hogy ezt sem a Makroökonómia Tanszéken, sem a karok Dékáni Hivataljainál ne is kérvényezzék, mert a válasz elutasító lesz.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy az előfeltétel a tárgy FELVÉTELÉHEZ, nem a tárgy teljesítéséhez kapcsolódik, így az sem lehetséges, valaki a mikroökonómia TUF-ot, és a makroökonómia kurzust együtt vegye fel.
A Makroökonómia Tanszék minden olyan hallgatót, aki az előfeltétel teljesítése nélkül vette fel a tárgyat, töröl a kurzus hallgatóinak listájáról.

Évközi tanulmányi követelmények: A kurzus gyakorlati tárgy, így az értékelés alapja a házi feladatokra, az esettanulmányokra és a szemináriumi dolgozatokra kapott pontszám, így (i.) a hallgatók számára a szemináriumon való részvétel kötelező, (ii.) az évközi munka is kötelező, hiszen jegyük kizárólag ezen a teljesítményen alapul.

Vizsgakövetelmény: A kurzus gyakorlati tárgy, így a félév végi vizsgaidőszakban már nem kapcsolódik hozzá vizsga.

Az értékelés módszere: A kurzus gyakorlati tárgy, így az értékelés alapja a házi feladatokra, az esettanulmányokra és a szemináriumi dolgozatokra kapott pontszám.

A makroökonómia kurzuson gyakorlati jegy szerezhető, mely azt jelenti, hogy a jegy alapját képző pontok megszerzésére KIZÁRÓLAG a szorgalmi időszakban van lehetőség. NINCS FÉLÉV VÉGI VIZSGA, NINCS ÚTÓVIZSGA, NINCS JAVÍTÓ VIZSGA. Kérjük, hogy erre a félév során fokozottan figyeljenek!!!

A maximálisan pontszám 100, melyet a következő bontásban szerezhetnek meg
a félév során a lent olvasható táblázatban megjelölt hetek szemináriumain 18-18 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dolgozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 40 perc áll rendelkezésre. A táblázatból az is jól látszik hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 4 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a négy dolgozatból csak 3-at kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 54 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy (i) aki mind a négy dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb 3 dolgozat eredményét számítja be a szemi-náriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú elfoglaltság, sem egyszerű “elfelejtettem”) indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.

A szemináriumvezető által megadott időpontra el kell készíteni a szemináriumvezető által kiadott házi feladatokat össze-sen 26 pontért. A házi feladatok ütemezése az egyes szemináriumok között eltérhet, így ezzel kapcsolatosan mindenképpen érdemes felkeresni a kurzus honlapját és tájékozódni a szemináriumvezetőnél.

A 7., és a 13. hétre el kell készíteni egy releváns gazdasági kérdés elemzését 10-10 pontért. Mindkét elemzés elkészítése kötelező, és nem pótolható. E forrásból összesen 20 pont szerezhető.

Tananyag leírása: Az alábbi táblázatban heti bontásban soroljuk fel a szemináriumokon áttekintendő témaköröket. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tema¬tikában foglalt témakörök ismerete akkor is kötelező, ha az adott héten valamilyen munkaszüneti nap miatt elmarad az óra. A makroökonómia egy egyetemi kurzus, így feltételezhető, hogy a kurzus hallgatói bizonyos témaköröket ÖNÁLLÓAN, a könyv, és egyéb segédanyagok fel¬használásával is fel tudnak dolgozni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a tankőnyv kijelölt fejezeteit MÉG A SZEMINÁRIUM előtt KÖTELEZŐ elolvasni, ez mind a megértést, mind a szemináriumi munkát nagymértékben segíti.

1. hét Tények, alapfogalmak 01: GDP 1., 2. fejezet
2. hét Tények, alapfogalmak 02: infláció, kamat, munkanélküliség. 2., 5. fejezet
3. hét Hosszú távú modell 01: szereplők-piacok-egyensúly. 3. fejezet
4. hét Hosszú távú modell 02: alkalmazások. 3. fejezet
5. hét Solow modell 01: konvergencia. 4. fejezet
6. hét Solow modell 02: technológiai fejlődés. 4. fejezet
7. hét Solow modell 03: alkalmazási lehetőségek. 4. fejezet
8. hét Hosszú táv versus rövid táv. 8. fejezet
9. hét Rövid távú modell: árupiac. 9. fejezet
10. hét Rövid távú modell: pénzpiac, pénzkínálat. 9., 18. fejezet
11. hét Rövid távú modell: pénzkereslet, aggregált keresleti függvény. 9., 18., 10. fejezet
12. hét Rövid távú modell: aggregált kínálat. 12. fejezet
13. hét Fiskális politika. 9., 16. fejezet
14. hét Monetáris politika 9., 18. fejezet

Órarendi beosztás: A NEPTUN rendszer szerint

Kompetencia leírása: Modellen alapuló logikus gondolkodás, a közgazdasági fogalomtár bővítése, elemzési eszközök használata releváns gazdasági kérdések megoldására.

Félévközi ellenőrzések: A makroökonómia kurzuson gyakorlati jegy szerezhető, mely azt jelenti, hogy a jegy alapját képző pontok megszerzésére KIZÁRÓLAG a szorgalmi időszakban van lehetőség. NINCS FÉLÉV VÉGI VIZSGA, NINCS ÚTÓVIZSGA, NINCS JAVÍTÓ VIZSGA. Kérjük, hogy erre a félév során fokozottan figyeljenek!!!

A maximálisan pontszám 100, melyet a következő bontásban szerezhetnek meg
a félév során a lent olvasható táblázatban megjelölt hetek szemináriumain 18-18 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dolgozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 40 perc áll rendelkezésre. A táblázatból az is jól látszik hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 4 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a négy dolgozatból csak 3-at kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 54 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy (i) aki mind a négy dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb 3 dolgozat eredményét számítja be a szemi-náriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú elfoglaltság, sem egyszerű “elfelejtettem”) indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.

A szemináriumvezető által megadott időpontra el kell készíteni a szemináriumvezető által kiadott házi feladatokat össze-sen 26 pontért. A házi feladatok ütemezése az egyes szemináriumok között eltérhet, így ezzel kapcsolatosan mindenképpen érdemes felkeresni a kurzus honlapját és tájékozódni a szemináriumvezetőnél.

A 7., és a 13. hétre el kell készíteni egy releváns gazdasági kérdés elemzését 10-10 pontért. Mindkét elemzés elkészítése kötelező, és nem pótolható. E forrásból összesen 20 pont szerezhető.

4. hét Fogalmak, tények, hosszú távú modell
7. hét Solow modell
11. hét Rövid távú modell
14. hét Aggregált kínálat és gazdaságpolitikai beavatkozások

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A hallagóknak a félév során házi feladatokat és esettanulmányokat kell megoldania.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • N. Gregory Mankiw (1999) Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest. A tankönyv a könyvtárban angol nyelven is megtalálható.
  • Misz József, Palotai Dániel (2004): Makroökonómia feladatgyűjtemény, Panem Kiadó, Budapest.
  • < Az előadásokon elhangzott információk. Figyelem! Az “elhangzott információk” nem tévesztendő össze a kurzus honlapján, vagy a moodle rendszerben esetleg megjelenő előadás-vázlattal!!! A vázlat nem az előadást tartalmazza, hanem azokat a demonstrációs eszközöket, melyekkel az előadó a mondanivalóját kívánja alátámasztani!
  • A szemináriumon elhangzott ismeretek.
  • Az előadók és a szemináriumvezetők által kijelölt cikkek és feladatok.
  • A tárgy honlapján, vagy a moodle rendszerben megjelenő segédanyagok.

Ajánlott irodalom:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Major Klára, Kuncz Izabella

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Major Klára
G2Gyakorlat2018/19/2Kuncz Izabella
G3Gyakorlat2018/19/2Kuncz Izabella


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.