Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAK25B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4 gyakorlat
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: öszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: makroökonómia
A tantárgy típusa: gyakorlat
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: FIGYELEM!!! A tárggyal kapcsolatos követelmények részletesen és az adott évre aktualizálva a Makroökonómia Tanszék honlapjára (nyilvános) az oktatás menüpont alatt feltöltött tematikában, illetve a kurzushoz tartozó moodle oldalra (csak a hallgatók által látható) feltöltött tematikában jelennek meg. Ezen az oldalon a kurzussal kapcsolatos általános információkat adjuk meg.

A nemzetközi közgazdaságtan kurzus a makroökonómiában megismert fogalomtárat és módszertani túlélőkészletet bővíti a nemzetközi gazdasági folyamatok leírását, megértését segítő elemekkel. A kurzus során választ keresünk arra a kérdésre, hogy miért kereskednek gazdaságok egymással; ki jár jól, és ki jár rosszul azáltal, hogy a gazdaság bekapcsolódik a nemzetközi kereskedelembe; miért korlátozzák egyes államok a nemzetközi kereskedelmet, mi az a fizetési/folyó fizetési mérleg és milyen információt szűrhetünk le belőle; mi az az árfolyam és mi mozgatja; mi a különbség a lebegő és a rögzített árfolyamrendszer között.

Évközi tanulmányi követelmények: A nemzetközi gazdaságtan kurzuson gyakorlati jegy szerezhető, mely azt jelenti, hogy a jegy alapját képző pontok megszerzésére kizárólag a szorgalmi időszakban van lehetőség. NINCS FÉLÉV VÉGI VIZSGA, NINCS ÚTÓVIZSGA, NINCS JAVÍTÓ VIZSGA. Kérjük, hogy erre a félév során fokozottan figyeljenek!!!
A maximálisan pontszám 100, melyet a következő bontásban szerezhetnek meg: A nemzetközi gazdaságtan kurzus keretein belül maximálisan 100 pont szerezhető a következő bontásban:

a félév során a moodle-re feltöltött tematikában található táblázatban megjelölt hetek szemináriumain 20-20 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. Ezek a dolgozatok számítási, és geometriai feladatokat, valamint elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 90 perc áll rendelkezésre. A táblázatból az is jól látszik hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 4 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a négy dolgozatból csak 3-at kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 60 lehet. E rendszer azt is jelenti, hogy (i) aki mind a négy dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb 3 dolgozat eredményét számítja be a szemi-náriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú elfoglaltság, sem egyszerű “elfelejtettem”) indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám megszerzésére már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.

A szemináriumvezető által megadott időpontra el kell készíteni a szemináriumvezető által kiadott házi feladatokat összesen 30 pontért. A házi feladatok ütemezése az egyes szemináriumok között eltérhet, így ezzel kapcsolatosan mindenképpen érdemes felkeresni a kurzus honlapját és tájékozódni a szemináriumvezetőnél.

A 13. hétre el kell készíteni egy releváns gazdasági kérdés elemzését 10 pontért. Az elemzés elkészítése kötelező, és nem pótolható.

A szemináriumi dolgozatok időpontját és témáját a moodle-ben feltöltött tematika adja meg.

Vizsgakövetelmény: A kurzus gyakorlati jeggyel zárul, lásd évközi tanulmányi követelmények.

Az értékelés módszere: A kurzus gyakorlati jeggyel zárul, lásd évközi tanulmányi követelmények.

Tananyag leírása: 1. hét Tények, alapfogalmak, alapmodell 1., 2., fejezet
2. hét Ricardói modell, kis nyitott gazdaság, nagy nyitott gazdaság. 2. fejezet
3. hét Specifikus termelési tényezők modellje 3. fejezet
4. hét Alapmodell: növekedés, transzfer 5. fejezet
5.hét Tényezőáramlás 4. fejezet
6. hét Kereskedelempolitika eszközei 01 8., 9. fejezet
7. hét Kereskedelempolitika eszközei 02 8., 9. fejezet
8. hét Fizetési mérleg kézirat
9. hét Árfolyam, reálárfolyam 13., 14. fejezet
10. hét Árfolyam hosszú távon 15. fejezet
11. hét Árfolyam rövid távon, AA-DD modell 16. fejezet
12. hét AA-DD modell 17. fejezet
13. hét Rögzített árfolyamrendszer 18. fejezet

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Lásd évközi tanulmányi követelmények.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd évközi tanulmányi követelmények.

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Krugman - Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan.
  • Makroökonómia Tanszék honlapjára (nyilvános) az oktatás menüpont alatt feltöltött tematikát, illetve a kurzushoz tartozó moodle oldalra (csak a hallgatók által látható) feltöltött tematikában megjelenő irodalom.

Ajánlott irodalom:

  • Makroökonómia Tanszék honlapjára (nyilvános) az oktatás menüpont alatt feltöltött tematikát, illetve a kurzushoz tartozó moodle oldalra (csak a hallgatók által látható) feltöltött tematikában megjelenő irodalom.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-06 15:12:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.