Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Középhaladó nemzetközi makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MA23NAV41B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Középhaladó nemzetközi makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Intermediate International Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Varga Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy megismerteti a hallgatókat a nemzetközi makroökonómia alapvető kérdéseivel, melyek közül a legfontosabbak a következők: a folyó fizetési mérleg egyenlegét meghatározó tényezők, az ikerdeficit jelensége, a nemzetközi tőkepiacok integráltsága, a reálárfolyamot meghatározó tényezők, az árfolyampolitika és a munkanélküliség kapcsolata, illetve a külső adósság makroökonómiája. A tantárgy mikroökonómiailag megalapozott („haladó”), de csak kétidőszakos („közép”) modellek használ. A modellekből nyert következtetéseket empirikus megfigyelésekkel veti össze.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatók 30 perces zárthelyi dolgozatokat írnak a 3., a 6., a 9. és a 12. héten, melyre egyenként 20 pontot kaphatnak. A négy megírt dolgozatból a három legjobb számít. 3X20 = 60 pont
A félév során a hallgatók négy alkalommal házi feladatokat adnak be a 3., a 6., a 9. és a 12. heti óra elején egyenként 5 pont értékben. 4X5 = 20 pont

Vizsgakövetelmény: A vizsgaidőszakban a hallgatók egy elméleti vizsgát írnak 30 pont értékben. A vizsgán nincs minimális pontszám. 30 pont

Az értékelés módszere: A félévközi dolgozatok megírásával, a házi feladatok leadásával és a félévvégi dolgozat megírásával a hallgatók maximálisan 100 pontot szerezhetnek. Értékelésük az alábbi skála szerint történik:
0-50 pont: elégtelen,
51-61 pont: elégséges,
62-72 pont: közepes,
73-83 pont: jó,
84-100 pont: jeles.

Tananyag leírása: 1. hét
Globális egyensúlytalanságok.

2. hét
A folyó fizetési mérleg fenntarthatósága.

3. hét
A folyó fizetési mérleg meghatározásának elmélete.

4. hét
A folyó fizetési mérleg meghatározása termelő gazdaságban.

5. hét
Bizonytalanság és fizetési mérleg.

6. hét
Kis és nagy gazdaságok külső igazodása.

7. hét
Ikerdeficitek: költségvetési deficit és a folyó fizetési mérleg egyensúlytalanságai.

8. hét
A nemzetközi tőkepiacok integráltsága.

9. hét
A reálárfolyamot meghatározó tényezők.

10. hét
Aggregált keresleti sokkok és a reálárfolyam.

11. hét
Árfolyampolitika és munkanélküliség.

12. hét
A külső adósság makroökonómiája.

Órarendi beosztás: Csütörtök:11:40-13:10(C 209)
Csütörtök:13:40-15:10(C 209);

Kompetencia leírása: A tantárgyat teljesítő hallgatók a nemzetközi makroökonómia legfontosabb kérdéseiről strukturált keretek között tudnak majd gondolkodni, ismerve ennek a modern makroökonómiában hagyományosan alkalmazott, mikroökonómiailag megalapozott gondolkodási keretnek a korlátait és továbbfejlesztési lehetőségeit. A hallgatók képesek lesznek egyes országok nemzetközi makroökonómiához kötődő problémáinak azonosítására, a tanult elemzési keretekkel azok okainak, következményeinek, gazdaságpolitikai kezelési módszereinek végiggondolására.

Félévközi ellenőrzések: A félév során a hallgatók 30 perces zárthelyi dolgozatokat írnak a 3., a 6., a 9. és a 12. héten, melyre egyenként 20 pontot kaphatnak. A négy megírt dolgozatból a három legjobb számít. 3X20 = 60 pont

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Schmitt-Grohe – Uribe – Woodford: International Macroeconomics, 2016.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-09 09:25:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.