Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Haladó mikroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó mikroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Advanced Microeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: alapfokú mikroökonómiaia és játékelméleti (piacszerkezeti ismeretek
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berde Éva

A tantárgy szakmai tartalma: Elméleti mikroökonómia kérdések, erős gyakorlati relevanciával

Évközi tanulmányi követelmények: Két dolgozat, egy prezentáció

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Megajánlott jegy, vagy szóbeli vizsga

Tananyag leírása: A tantárgy keretein belül a mikroökonómia legérdekesebb fejezetei közül választottunk ki néhány, áttekintő ismereteket nyújtó területet. Feltételezzük, hogy a hallgatók már ismerik a mikroökonómiai alapokat, de a feltüntetett témákat úgy tárgyaljuk, hogy a kezdők számára is érthető legyen. A második negyedévben a mikroökonómia piacszerkezetekkel rokon fejezeteivel foglalkozunk. A tanulást írásbeli formában alapvetően az előadásokhoz kapcsolódó, óráról-órára a Moodlre-ra feltöltött előadásvázlatok segítik.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: Kinyilvánított preferencia, keresleti függvény
Termelési függvény versus hasznossági függvény
Aukciók
Közösségi döntések
A számunkra szükséges játékelméleti eszközök
Tulajdonjogi kérdések mikroökonómiai megközelítésben
Fundamentális transzformáció és referenciapont
Hálózatos javak
Innováció. Kiselőadás
Szabadalmak
Bizonytalanság
Alkalmazás. Kiselőadás

Félévközi ellenőrzések: Egy prezentáció, két dolgozat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Prezentáció

Szak neve: közgazdasági elemző (MA),

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Órai előadások

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Berde Éva: Végtelen sokszor ismételt kiszerződés. Szigma. 2012. XLIII. 1-2. Szám. 59-72.
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Berde Éva: A fundamentális transzformáció és a referenciapont szerepe a hiányos szerződések elméletében. Közgazdasági Szemle. 865-885. 2013. szeptember 7.
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
George Norman - Lynne Pepall - Daniel J. Richards: Piacelmélet (Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó. 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Nicholas Economides: Netwroks, Telecommunicaitons Economics, and digital convergence. http://www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2009.pdf
Robert Gibbons: Bevezetés a játékelméletbe. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Budapest, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Hugh Gravelle and Ray Rees: Microeconomics, 2nd edition. Prenctice Hall.
Maija Halonen (2002): Reputation and the Allocation of Ownership
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Oliver Hart: Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Budapest, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Oliver Hart, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny: The proper scope of government: theory and an application to prisons; The Quarterly Journal of Economics. 1127-1161. 1997.
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Eric Maskin and Jean Tirole: Unforeseen contingencies and incomplete contracts. Review of Economic Studies, 83-114. 1999.
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
James D. Morrow: Game Theory for Political Scientists.Princeton Universtiy Press.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Michael Rothschild and Joseph Stiglitz Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information Quarterly Journal of Economics (1976) 90 (4): 629-649
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Roy Ruffin: Intermediate Microeconomics, 2nd edition. HarperCollins, 1992
Andrew Schotter: Microeconomics, a Modern Approach. South-Western Cengage Learning
Hal R. Varian: Microeconomic Analysis. 3rd edition. W. W. Norton & Company.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Oliver E Williamson: The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. Journal of Economic Perspectives, 16, pp. 171-95. 2002
Elérhető az egyetemi hálózaton. / accessible within the university network
Kötelező irodalmak:
Berde Éva (szerk.): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény. TOKK 2014.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Berde Éva

Utolsó módosítás: 2016-08-23 13:35:29

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Berde Éva
GGyakorlat2018/19/2Dr. Berde Éva


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.