Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK23B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Game Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (alkalmazott közgazdaságtan), alapozó és szintrehozó tárgy (közgazdasági elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bakó Barna

A tantárgy szakmai tartalma: A játékelmélet olyan többszereplős döntési problémákkal, stratégiai interakciókkal (játékokkal) foglalkozik, amelyben a döntéshozók (játékosok) döntései hatással vannak a többi döntéshozó kifizetésére. A tárgy célja bevezetést adni a közgazdaság játékelméleti alkalmazásaiba, alapvetően a nem-kooperatív játékelméletre fókuszálva. A hallgatók a kurzus sikeres elvégzése után képesek kell legyenek egy „játék” játékelméleti formalizmussal való felírására, különböző gazdasági szituációk játékelméleti elemzésére.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a 6., a 10. és a 14. héten zárthelyi dolgozatot írnak.

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga

Az értékelés módszere:  Az írásbeli vizsgák pontszámaina számtani átlagából alakul ki a félév végi pontszám. Javításra, illetve utóvizsgára szóbeli vizsga keretében a vizsgaidőszakban van lehetőség, A szóbeli vizsgára előzetesen a Neptunon jelentkezni kell!

Tananyag leírása: 1. hét. Bevezetés. Dominancia.
2. hét. Nash-egyensúly.
3. hét. Kevert Nash-egyensúly.
4. hét. Az egyensúly finomítása.
5. hét. Részjátékütökéletes egyensúly.
6. hét. I. zárthelyi dolgozat.
7. hét. Ismételt játékok I.
8. hét. Ismételt játékok II.
9. hét. Kontraszelekció.
10. hét. II. zárthelyi dolgozat.
11. hét. Morális kockázat..
12. hét. Kooperatív játékok I..
13. hét. Kooperatív játékok II..
14. hét. III. zárthelyi dolgozat.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása:  hallgatók a kurzus sikeres elvégzése után képesek kell legyenek egy játék játékelméleti formalizmussal való felírására, különböző gazdasági szituációk játékelméleti elemzésére.

Félévközi ellenőrzések: lásd fent

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA), közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Robert Gibbons, Bevezetés a játékelméletbe, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005

Ajánlott irodalom:

  • Avinash Dixit – Barry Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991.
  • Avinash Dixit – Susan Skeath, Games of Strategy, New York: WW Norton, 1998.
  • Eric Rasmusen, Games and Information, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford. 1994
  • David Kreps, Játékelmélet és közgazdasági modellezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
  • Roger B. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, 1997
Ajánlott irodalmak:
Avinash Dixit - Barry Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Avinash Dixit - Susan Skeath, Games of Strategy, New York: WW Norton, 1998.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Eric Rasmusen, Games and Information, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford. 1994
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
David Kreps, Játékelmélet és közgazdasági modellezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Roger B. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, 1997
Kötelező irodalmak:
Robert Gibbons, Bevezetés a játékelméletbe, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Bakó Barna, Mágó Mánuel László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Bakó Barna
G1Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna, Mágó Mánuel László
G3Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna, Mágó Mánuel László
G2Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna, Mágó Mánuel László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.