Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Piacszerkezetek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK32B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Piacszerkezetek
A tantárgy neve (angolul): Industrial Organizations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tanévenként egy félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: alap mikroökonómia
A tantárgy típusa: Közgazdasági elmélet
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Berde Éva

A tantárgy szakmai tartalma: A főbb piacelméleti összefüggések elméleti és gyakorlati bemutatása.

Évközi tanulmányi követelmények: Negyedéves vizsga (ajánlott), plusz év közbeni egyéb alternatív pontszerzési lehetőség

Vizsgakövetelmény: Az előadások és a szemináriumok elméleti és gyakorlati tudásanyagának elsajátítása.

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga

Tananyag leírása: A tantárgy keretein belül, mintegy a mikroökonómia folytatásaként, a piacszerkezetekről szóló főbb elméletekkel foglalkozunk. Megismertetjük a hallgatókat a különböző piacformákkal, és piaci stratégiákkal. Felhasználjuk a bizonytalanságban és játékelméletben korábban tanultakat is a vállalati és fogyasztói stratégiák elemzéséhez. A kurzus során egyformán fontos az elméleti háttér, és a hozzá tartozó feladat-megoldási képességek elsajátítása.

Órarendi beosztás: Áttekintés CP1; PRN 1 - A verseny CP3; PRN 1; PRN 2; V 22-23
Monopóliumok, monopszóniumok, és domináns vállalatok CP4; PRN2; V 24.
Kartellek: közös döntéshozatal az oligopóliumban CP5; PRN 14
Oligopólium I CP6; PRN 9-10-11; V27
Oligopólium II CP 6; PRN 9-10-11; V27
Termékdifferenciálás II CP7; PRN 7.1 - A piaci szerkezet mutatói, CP8; V25
Még egyszer a hálózatos javakról – Továbbá felkészülés a negyedéves vizsgára
Negyedéves zárthelyi.A vizsgára a Neptunon jelentkezni kell! (Majd külön kell jelentkeznie a félévesre, ill. az összevontra is.)
Árdiszkrimináció CP 9; PRN 5; V25
Stratégiai viselkedés CP 11; PRN 12-13
Vertikális integráció és vertikális korlátozás CP 12; PRN 17
Az információ szerepe és döntés bizonytalan körülmények közt CP13; PRN 20; V12; V 36
Információ. Reklám. CP 13 és CP 14; PRN 20-21;V 36
Szabályozás CP 20, V 24 - Továbbá felkészülés a második negyedéves vizsgára.

Kompetencia leírása: A hallgatók a kurzus elvégzése után képesek lesznek az alapvető piaci helyzetek ismertetésére, bizonyos esetekben elemzésére.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga (ajánlott)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadások és szemináriumok anyagának folyamatos követése

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • D. W. Carlton - J.M. Perloff: Modern Piacelmélet. Panem, Budapest 2003.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
D. W. Carlton - J.M. Perloff: Modern Piacelmélet. Panem, Budapest 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Pepall-Richards-Norman: Piacelmélet (Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó. 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, szerk.: Berde Éva. TOKK. 2014 (bookandwalk.hu)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-01-31 10:23:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.