Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Introduction to Game Theory

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK33B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Introduction to Game Theory
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Game Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bakó Barna

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Bakó Barna

Utolsó módosítás: 2018-10-25 18:40:47

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Bakó Barna
EElmélet2018/19/2Bakó Barna
E1Elmélet2018/19/2Bakó Barna
G1Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna
E-PElmélet2018/19/2
G-PGyakorlat2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.