Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Microeconomics I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK36B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Microeconomics I.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bakó Barna

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

dr. Isztin Péter Zoltán, Bakó Barna, Habis Helga, Horváth Diána

Utolsó módosítás: 2015-08-14 09:24:38

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1dr. Isztin Péter Zoltán, Bakó Barna
EElmélet2018/19/1Bakó Barna, Habis Helga
G1Gyakorlat2018/19/1Horváth Diána, Bakó Barna
G3Gyakorlat2018/19/1dr. Isztin Péter Zoltán, Bakó Barna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.