Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Microeconomics II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MI25NAK37B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Microeconomics II.
A tantárgy neve (angolul): Microeconomics II.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Mikroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bakó Barna

A tantárgy szakmai tartalma: This course is an introduction to game theory, the study of strategic behavior among parties
having opposed, mixed or similar interests.
All of us are strategists, whether we like it or not. It is better to be a good strategist than
a bad one, and this course aims to help you improve your skills at discovering and using
e ective strategies.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: written exam

Az értékelés módszere: There will be three exams over the semester (week 5, 9 and 14). None of the exams can
be rewritten. The final grade will be determined by the average score of the exams, each
of them with similar weight. The grading will be as follows: pass (2) from 50%, fair (3)
from 60%, good (4) from 70%, very good (5) from 80%.

Tananyag leírása: 1. Introduction. Dominance.
2. Nash equilibrium.
3. Mixed strategies.
4. Evolutionary stability.
5. Exam.
6. Sequential games.
7. Backward induction.
8. Repeated games.
9. Exam.
10. Imperfect information.
11. Asymmetric information I.
12. Asymmetric information II.
13. Asymmetric information III.
14. Exam.

Órarendi beosztás: According to Neptun

Kompetencia leírása: Learning outcomes:
- thinking like an economist
- learning the fundamentals of price and game theory
- applying the theory to a wide range of problems
- ability to dicuss issues retaled to efficiency and welfare

Félévközi ellenőrzések: There will be three exams over the semester (week 5, 9 and 14). None of the exams can
be rewritten.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: applied economics BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Game Theory for Applied Economists by Robert Gibbons, Princeton University Press.

Ajánlott irodalom:

  • Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life by
  • Avinash K. Dixit and Barry J. Nalebu , New York: W.W. Norton
  • The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life by Avinash
  • K. Dixit and Barry J. Nalebu , New York: W.W. Norton
Ajánlott irodalmak:
Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life by Avinash K. Dixit and Barry J. Nalebu , New York: W.W. Norton
Megtalálható a Könyvtárban
The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life by Avinash K. Dixit and Barry J. Nalebu , New York: W.W. Norton
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Game Theory for Applied Economists by Robert Gibbons, Princeton University Press.
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Bakó Barna

Utolsó módosítás: 2015-04-10 15:05:35

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna
EElmélet2018/19/2Bakó Barna
G3Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna
E1Elmélet2018/19/2Bakó Barna
G2Gyakorlat2018/19/2Bakó Barna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.