Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Dinamikus makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MIK24NAK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Dinamikus makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Dynamic Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4+0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés a közgazdasági dinamikába
A tantárgy típusa: kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Móczár József

A tantárgy szakmai tartalma: Az idő szerepe és kezelése a közgazdaságtanban. Késleltetések, geometriai és exponenciális osztott késleltetések. Marshall, Walras dinamikus piaci egyensúlyi modelljei. Adaptív és racionális várakozások: Cagan, Muth, Lucas, Sargent, Wallace várakozás-modelljei. Multiplikátor-akcelerátor modellek: Samuelson, Hicks, Metzler. Üzleti ciklusok: Goodwin-, Kalecki-, Phillips-modellek. Ikresített ciklus és turnpike növekedési pályák. Vektormezők, állapotterek, fázisdiagrammok Solow, Harrod, Phelps, Tobin, stb. modelljeiben. Nemlineáris rendszerek: attraktorok, Jacobi mátrix, hiperbolikus fixpontok, periódikus pályák, bifurkációk. Hopf bifurkáció Harrod növekedési modelljében. Határciklusok: a Poincaré-Bendixson tétel, a Bendixson kritérium és a Hartman-Olech tétel alkalmazásai. Krilov-Bogoljubov átlagolási módszere. Goodwin nemlineáris akcelerátor modellje és a nemlineáris Kaldor modell. Kereszt-duál stabilitás (Goodwin, Mas-Collel), Liénard- és Van der Pol egyenletek, ragadozó-áldozat modellek (Lotka-Volterra, Kolmogorov, stb.), konzervatív és disszipatív dinamikák. Goodwin ciklus modellje (1967), Goodwin modell késleltetéssel, Blinder-Solow modell kiterjesztése, nemlineáris IS-LM rendszerek. Egydimenziós káosz, ergodikus viselkedés, érzékenységi függõség, Li-Yorke tétel, Schwarz derivált, nemlineáris pókháló modellek. Instabilitás és káosz, különös attraktorok (Lorenz, Rössler, stb.). Dinamikus instabilitás-problémák, kaotikus jelenségek a közgazdaságtanban. Sztochasztikus dinamika szerepe a makro-ökonómiában.

Évközi tanulmányi követelmények: félévközi dolgozat, esszé-írás

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: félévközi dolgozat 30%
esszé 20%
félévvégi vizsga 50%

Tananyag leírása:  1. hét
Az idő szerepe és kezelése a közgazdaságtanban. Késleltetések, geometriai és exponenciális osztott késleltetések. Marshall, Walras dinamikus piaci egyensúlyi modelljei.

2. hét
Adaptív és racionális várakozások: Cagan, Muth, Lucas, Sargent, Wallace várakozás-modelljei.

3. hét
Multiplikátor-akcelerátor modellek: Samuelson, Hicks, Metzler. Üzleti ciklusok: Goodwin-, Kalecki-, Phillips-modellek. Ikresített ciklus és turnpike növekedési pályák.


4. hét
Vektormezők, állapotterek, fázisdiagramok Solow, Harrod, Phelps, Tobin stb. modelljeiben.

5. hét
Nemlineáris rendszerek: attraktorok, Jacobi mátrix, hiperbolikus fixpontok, periodikus pályák, bifurkációk. Hopf bifurkáció Harrod növekedési modelljében.

6. hét
Határciklusok: a Poincaré-Bendixson tétel, a Bendixson kritérium és a Hartman-Olech tétel alkalmazásai.

7. hét
Krilov-Bogoljubov átlagolási módszere.

8. hét
Goodwin nemlineáris akcelerátor modellje és a nemlineáris Kaldor modell. Kereszt-duál stabilitás (Goodwin, Mas-Collel).

9. hét
Liénard- és Van der Pol egyenletek, ragadozó-áldozat modellek (Lotka-Volterra, Kolmogorov, stb.), konzervatív és disszipatív dinamikák.

10. hét
Goodwin ciklus modellje (1967), Goodwin modell késleltetéssel, Blinder-Solow modell kiterjesztése, nemlineáris IS-LM rendszerek.

11. hét
Egydimenziós káosz, ergodikus viselkedés, KAM tétel, érzékenységi függõség. Li-Yorke tétel, Schwarz derivált, nemlineáris pókháló modellek.

12. hét
Sztochasztikus dinamikus modellek és megoldási módszereik. A sztochasztikus dinamikus modell prototípusa.

13. hét
A standard sztochasztikus dinamikus modell Üzleti reálciklusok vizsgálata.
14. hét
Üzleti ciklusok nem egyensúlyi munkaerő-piaccal. Monopolista verseny , nem egyensúlyi piacok és technológiai sokkok.
Dinamikus instabilitás-problémák, kaotikus jelenségek a közgazdaságtanban.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A megismert dinamikus modellek vizsgálata növeli a hallgatók képességét önállóan is felírni közgazdasági és pénzügyi problémákat dinamikába helyezve.

Félévközi ellenőrzések: A hallgatók a félév során 5 dolgozatot írnak, egyenként 6 pontért, amelyek összesített eredménye a félév végi osztályzatba beszámít.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A nemzetközi folyóiratokban megjelent legújabb dinamikus makro és mikro-ökonómiai problémákat vizsgáló cikkek írásbeli ismertetése.

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Móczár, J.: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból , Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
  • Gang Gong - Willi Semmler: Stochastic Dynamic Macroeconomics (Theory and empirical evidence), Oxford University Press, 2006.

Ajánlott irodalom:

  • Thierry Vialar: Complex and Chaotisc Nonlinear Dynamics (Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics), Springer, 2009.
Ajánlott irodalmak:
Thierry Vialar: Complex and Chaotisc Nonlinear Dynamics (Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics), Springer, 2009.
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Móczár, J.: Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból , Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Gang Gong - Willi Semmler: Stochastic Dynamic Macroeconomics (Theory and Evidence), Oxford University Press, 2006.
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-04-07 18:34:20

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.