Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Makromodellezési esettanulmányok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MIK24NAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Makromodellezési esettanulmányok
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomic case-studies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): előadás+szeminárium 3+1
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Többszektoros Nemzetgazdasági Elemzések VAGY Bevezetés a makrogazdasági modellekbe
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Révész Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a gazdaság strukturális változásainak megértéséhez és előrejelzéséhez fontos legkülönbözőbb többszektoros modellek építésének és alkalmazásának folyamatát mutatja be. Ez a modellezés a magyar gazdaság elmúlt 2 évtizedének gyökeres átalakulása időszakában, sőt éppen azt elősegítendő, elméletileg és gyakorlatilag sok kihívást jelentett, amelynek érdekes – jórészt személyes - tapasztalatait és a modellezés során szükségessé vált kreatív megoldásait is megismerhetik a hallgatók. Az esettanulmányok a nemzetközi verseny¬képességtől és külgazdasági nyitástól az energia- és környezetpolitikán keresztül egészen a költségvetési stabilizációig és a hosszútávú természeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóságig bezárólag rendkívül szerteágazó kérdéskörök modellezéséig terjednek.

Évközi tanulmányi követelmények: Két negyedéves írásbeli beszámoló, 4-6 röpdolgozat és kötelező házi feladatok eredménye alakítja ki a hallgatók végső osztályzatát.

Vizsgakövetelmény: A végső osztályzat érvényességének és a javítás feltételei:
- Érvényes osztályzathoz a negyedéves részbeszámolók és a félévközi teljesítmény alapján legalább 15-15-15, összesen legalább 50,1 pont elérése szükséges.
- Az érvénytelen negyedéves részbeszámolók pótlására (egyszer) utóvizsgán,
- az érvényesek javítására pótvizsgán lehetőség van.
- Érvényes ajánlott jegy esetében szóban is lehetőség van a megajánlott jegy javítására, ha a félévközi teljesítményre kapott pont 20 felett van és a jegy felső ponthatárától legfeljebb 3 ponttal tér el a megszerzett összes pontok száma.

Pont Osztályzat
- 50 elégtelen
50,1 - 60 elégséges
60,1 - 70 közepes
70,1 - 80 jó
80,1 - jeles

Az értékelés módszere: A végső pontszám az alábbi részpontok összegeként alakul ki:
- két negyedéves részbeszámoló (35-35 pont),
- félévközi teljesítmény (30 pont).

Tananyag leírása: A kérdéskörök elemzésére felhasznált modelltípusok között szerepelnek az ágazati kapcsolati ár- és volumenmodellek, a társadalmi elszámolási mátrix multiplikátor modell, a strukturális mátrixdekompozíciós modellek, az ún. DRC-modell, a számszerűsített általános egyensúlyi modell. Az esettanulmányokhoz felhasznált programcsomagok (MATILDA, GAMS) és ezeken alapuló (eredeti és leegyszerűsített, például Excel-) programok bemutatása szintén fontos részét képezi az önálló elemzői készség kialakítását célzó kurzusnak.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók olyan szakmai konvenciókkal, fogásokkal, ismerkednek meg, mint például az, hogy hogyan fordíthatók le a különféle makrogazdaságpolitikai szituációk és forgatókönyvek a modell nyelvére, hogy lehet a jórészt még a döntéshozók számára sem ismert kiinduló helyzetet, - esetenként mintegy a KSH-t megelőzve – konzisztens módon számszerűsíteni, milyen jelenségek magyarázhatók a modellel és melyeket kell külső feltételnek tekinteni, hogyan lehet a tovagyűrűző és visszacsatolódó közvetett hatásokat is felmérni, az egyes hatótényezők hatásait elkülönítve és szinergiájukban bemutatni, hogyan lehet egy adott cél elérését biztosító eszközöket megtalálni, illetve hogyan lehet felmérni az elérhető célok közötti átválthatósági arányokat. Az elemzési módszerekhez alkalmas programcsomagok felhasználói szintű ismeretére is szert tesznek a hallgatók.

Félévközi ellenőrzések: Az első negyedév végén egy a negyedéves anyag egészéből történő írásbeli beszámoló, 4-6 röpdolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: kb. 4 kötelező, írásban beadandó házi feladat

Szak neve: Közgazdasági Elemző szak, Gazdaságelemző szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Ámon - Boda - Hamzáné - Molnár - Neményi - Tardos : Nemzetközi versenyképesség és hatékonyság, Statisztikai Szemle, 1985., 11.szám
 • Michael, T. - Révész, T. - Hare, P. - Hughes, G. : The competitiveness of Hungarian Industry, Acta Oeconomica, Vol. 45 (3-4), pp. 319-348 (1993)
 • Révész Tamás: 118. A turizmus költség-hatás elemzése SAM-modellel, Statisztikai Szemle, 79. évf. (2001), 10-11. szám, 825-847.old.(lásd még a Turizmus Bulletin 2000/3.számát is)
 • Révész Tamás: Környezetpolitikák gazdasági hatásainak modellezése, A Budapesti Közgaz¬daságtudományi Egyetem Jubileumi tudományos ülésszakának 4. tanulmány¬kötete, 1998., pp. 2915-2930.
 • Robinson, S. – Cattaneo, A. – El-Said, M. : Updating and Estimating a Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Methods, Economic Systems Research, Vol. 13., (2001), No. 1., pp.47-64.
 • Skolka, J. : Input-Output structural decomposition analysis for Austria
 • Journal of Policy Modeling, 1989. 11. szám

Ajánlott irodalom:

 • Cohen, S.I. (Szerk.:) – Révész, T. – Zalai, E. : An Analysis of the Economic System of Hungary within a SAM (Social Accounting Matrix) Framework, In: Patterns of Economic Restructuring for Eastern Europe Avebury Aldershot, 1993.
 • Hare, P.-Révész T.-Zalai E.: Modeling an Economy in Transition: Trade Adjustment Policies for Hungary (in: Temesi J.-Zalai Ernő: Back to a Market Economy, Akadémiai kiadó, 1999),
 • Major Klára: A gazdaságpolitikai döntéselőkészítésben alkalmazott egyensúlyi modellek összehasonlító vizsgálata, Gazdasági Minisztérium Gazdaságelemző Intézet 1/99-es munkaanyaga, 1999. május
 • Pyatt, G.­ J.I. Round (szerk.): Social Accounting Matrices: a Basis for Planning, The World Bank, Washington DC., 1985.
 • Révész Tamás: SOCIO-LINE, A fenntartható fejlődés modellje (1. és 2. változat), A gazdaságelemzés módszerei 2001/I. és 2006/I., Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN: 1419-4007, ISBN: 9632154207 és 963235012X
 • valamint az egyetemi honlapomra feltett elektronikus anyagok
Ajánlott irodalmak:
Cohen, S.I. (Szerk.:) - Révész, T. - Zalai, E. : An Analysis of the Economic System of Hungary within a SAM (Social Accounting Matrix) Framework, In: Patterns of Economic Restructuring for Eastern Europe Avebury Aldershot, 1993.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Hare, P.-Révész T.-Zalai E.: Modeling an Economy in Transition: Trade Adjustment Policies for Hungary (in: Temesi J.-Zalai Ernő: Back to a Market Economy, Akadémiai kiadó, 1999),
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Major Klára: A gazdaságpolitikai döntéselőkészítésben alkalmazott egyensúlyi modellek összehasonlító vizsgálata, Gazdasági Minisztérium Gazdaságelemző Intézet 1/99-es munkaanyaga, 1999. május
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Pyatt, G.­ J.I. Round (szerk.): Social Accounting Matrices: a Basis for Planning, The World Bank, Washington DC., 1985.
Révész Tamás: SOCIO-LINE, A fenntartható fejlődés modellje (1. és 2. változat), A gazdaságelemzés módszerei 2001/I. és 2006/I., Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN: 1419-4007, ISBN: 9632154207 és 963235012X
valamint az egyetemi honlapomra feltett elektronikus anyagok
Kötelező irodalmak:
Ámon - Boda - Hamzáné - Molnár - Neményi - Tardos : Nemzetközi versenyképesség és hatékonyság, Statisztikai Szemle, 1985., 11.szám
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Michael, T. - Révész, T. - Hare, P. - Hughes, G. : The competitiveness of Hungarian Industry, Acta Oeconomica, Vol. 45 (3-4), pp. 319-348 (1993)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Révész Tamás: 118. A turizmus költség-hatás elemzése SAM-modellel, Statisztikai Szemle, 79. évf. (2001), 10-11. szám, 825-847.old.(lásd még a Turizmus Bulletin 2000/3.számát is)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Révész Tamás: Környezetpolitikák gazdasági hatásainak modellezése, A Budapesti Közgaz¬daságtudományi Egyetem Jubileumi tudományos ülésszakának 4. tanulmány¬kötete, 1998., pp. 2915-2930.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Robinson, S. - Cattaneo, A. - El-Said, M. : Updating and Estimating a Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Methods, Economic Systems Research, Vol. 13., (2001), No. 1., pp.47-64.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Skolka, J. : Input-Output structural decomposition analysis for Austria, Journal of Policy Modeling, 1989. 11. szám
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.