Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Az információs aszimmetria közgazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MIK24NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az információs aszimmetria közgazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): Economics of Asymmetric Information
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája
A tantárgy típusa: szakiránytárgy (közgazdasági modellező)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Pálvölgyi Dénes Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy bevezetést ad az információs aszimmetria közgazdaságtanának alapvető témaköreibe, tárgyalva a morális kockázat, kontraszelekció, szignálozás, szűrés kérdéseit.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat (a félév végén), a zárthelyi dolgozat eredménye alapján:
zh eredménye (%) jegy
- 50 1
51-60 2
61-70 3
71-80 4
81 - 5

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Gömöri A. [2001]: Információ és interakció (Bevezetés az információs aszimmetria közgazdasági elméletébe), Tipotex Kiadó, Bp.
  • Laffont, J-J. – Martimort, D.: The Theory of Incentives. Princeton Univ. Press. Princeton, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Gömöri A. [2001]: Információ és interakció (Bevezetés az információs aszimmetria közgazdasági elméletébe), Tipotex Kiadó, Bp.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Laffont, J-J. - Martimort, D.: The Theory of Incentives. Princeton Univ. Press. Princeton, 2002.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.