Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Haladó makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MIK24NAK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Advanced Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a bevezető makroökonómia témáit veszi újra, magasabb szinten. Elsősorban felhasználva az időközben megszerzett matematikai, valószínűségszámítási, ökonometriai, és általános egyensúlyelméleti ismereteket. A ma elfogadott elméletek ismertetése mellett kitér a közeljövőben várható elméleti változásokra is.

Évközi tanulmányi követelmények: Három zárthelyi.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga.

Az értékelés módszere: A félévközi zárthelyi és az év végi vizsga eredménye alapjáén, 50-50 %-os súllyal.
81- jeles
71-80 jó
61-70 közepes
51-60 elégséges
-50 elégtelen

Tananyag leírása: 1. Dinamikus optimalizálás
2. Fogyasztás és megtakarítás
3. Beruházás
4. Termelés és kapacitáskihasználás
5. Munkapiac
6. Tőkepiac
7. Pénz
8. Árazás
9. A neoklasszikus makroökonómia
10. Új-keynesi makroökonómia
11. Fiskális politika
12. Monetáris politika
13. Behavioralista makroökonómia
14. Ágens-alapú modellekamakroökonómiában

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a, haladó makroökonómiai eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Vincze János: Makroökonómia és a gyakorlat, Typotex. 2011.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Vincze János: Makroökonómia és a gyakorlat, Typotex. 2011.
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.