Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Pénzügyi közgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Financial Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  -
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szabó-Bakos Eszter

A tantárgy szakmai tartalma: A Pénzügyi közgazdaságtan kurzus a mikro-, és makroökonómia azon elméleti és módszertani elemeire helyezi a hangsúlyt, amelyek kellő alapot biztosítanak a Pénzügy mesterszakos hallgatók későbbi tanulmányaihoz, valamint elemező munkájához. Feleleveníti és kibővíti, valamint alaposabbá teszi azokat a mikro-, és makroökonómiai ismereteket, amelyek megkerülhetetlenek pénzügyi tanulmányaik során, különös tekintettel a bizonytalanság és időbeliség problémáira. A hallgatók megismerkednek olyan modellekkel is, amelyek jóval túlmutatnak az eddig tanultakon.

Évközi tanulmányi követelmények: Negyedéves vizsga, házi feladatok teljesítése

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Két zárthelyi, ezek összpontszáma alapján
Jeles: 81 – 100 %
Jó: 71 – 80 %
Közepes: 61 – 70 %
Elégséges: 51 – 60 %
Elégtelen: 0 – 50 %

Tananyag leírása: Racionális fogyasztó döntéseit vizsgáljuk különböző körülmények között, különös tekintettel az intertemporális és bizonytalanság melletti piacokra. Vizsgáljuk ezek ötvözését, valamint a Pareto-hatékonyság és a versenyzői egyensúly fogalmát. Arbitrázsmentes árazás egyensúlyban, Radner-egyensúly.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgy mikró- és makróökonómiai fogalmak alapos elsajátítását szolgálja, hogy a hallgatók a későbbiekben építhessenek ezekre.

Félévközi ellenőrzések: Negyedéves vizsga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során az aktuális témakörökhöz tartozó feladatokat kapnak a hallgatók. Ezek megoldása létfontosságú a tananyag sikeres elsajátításához és a vizsga teljesítéséhez.

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Az előadásokon elhangzott ismeretek. (Az "elhangzott ismeretek" nem tévesztendő össze a kurzus honlapjain esetleg megjelenő előadásvázlattal A vázlat nem az előadást tartalmazza, hanem azokat a demonstrációs eszközöket, amelyekkel az előadó a mondanivalóját kívánja alátámasztani!)
  • • Az előadók által kijelölt cikkek és feladatok.
  • • A tárgy honlapján megjelenő segédanyagok.

Ajánlott irodalom:

  • A kurzussal kapcsolatosan további információk, olvasásra ajánlott cikkek, oktatási segédletek, illetve letölthető anyagok a tárgy honlapjain találhatók:
  • www.uni-corvinus.hu/~dpalvol/pkg/pkg.html
  • www.uni-corvinus.hu/makro
  • Ez utóbbi esetben a honlap bal oldali menüsorában megjelenő „Oktatás” linkre kattintva, majd a tárgykínálatból a Pénzügyi közgazdaságtan kurzust választva.
Ajánlott irodalmak:
Ez utóbbi esetben a honlap bal oldali menüsorában megjelenő ``Oktatás`` linkre kattintva, majd a tárgykínálatból a Pénzügyi közgazdaságtan kurzust választva.
Kötelező irodalmak:
Az előadásokon elhangzott ismeretek. (Az ``elhangzott ismeretek`` nem tévesztendő össze a kurzus honlapjain esetleg megjelenő előadásvázlattal A vázlat nem az előadást tartalmazza, hanem azokat a demonstrációs eszközöket, amelyekkel az előadó a mondanivalóját kívánja alátámasztani!)
Az előadók által kijelölt cikkek és feladatok.
A tárgy honlapján megjelenő segédanyagok.

 
A tantárgy oktatói:

Szabó-Bakos Eszter

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Szabó-Bakos Eszter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.