Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Makroökonómia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Makroökonómia
A tantárgy neve (angolul): Macroeconomics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia I., Analízis I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: Bevezetés a makroökonómiai fogalmakba, és a makroökonómia által vizsgált alapvető tények bemutatása. A makroökonómiában használatos mikroökonómiai módszerek kiemelt prezentálása. A neoklasszikus makroökonómia és az általános egyensúlyelmélet kapcsolatának hangsúlyozása. A keynesiánus-neokeynesiánus makroökönómia mikroökonómiai alapjainak modellekkel sűrűn illusztrált tárgyalása.

Évközi tanulmányi követelmények: 5 röpdolgozat

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 5 röpdolgozat: 40 %, év végi zárthelyi: 60 %

Tananyag leírása: Makroökonómiai alapfogalmak.
Fogyasztás-megtakarítás
Beruházás
Munkapiac
Növekedés
Pénz és infláció.
Monetáris és fiskális politika
Az IS-LM modell
Ciklusok és a Phillips görbe

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a makroökonómiai eszköz- és fogalomtárat.

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok.

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • G. Mankiw: Makroökonómia, valamint előadás jegyzetek hozzáférhetőek az interneten.)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
G. Mankiw: Makroökonómia, valamint előadás jegyzetek hozzáférhetőek az interneten.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Vincze János

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Vincze János
GGyakorlat2018/19/2Dr. Vincze János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.