Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): International Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia I-II., Makroökonómia
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: Bevezetés a nemzetközi gazdaságtani fogalmakba, és a nemzetközi gazdaságtan által vizsgált alapvető tények bemutatása. A nemzetközi gazdaságtanban használatos mikroökonómiai módszerek kiemelt prezentálása. A neoklasszikus nemzetközi gazdaságtan és az általános egyensúlyelmélet kapcsolatának hangsúlyozása. A keynesiánus-neokeynesiánus nemzetközi gazdaságtan mikroökonómiai alapjainak modellekkel sűrűn illusztrált tárgyalása.

Évközi tanulmányi követelmények: 5 zárthelyi

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 5 zárthelyi dolgozat: 50%, féléves zárthelyi: 50%

Tananyag leírása: Ricardo-i modell
Specifikus tényezők modellje és HO modell
Sztenderd modell és problémák
Munkaáramlás, Tőkeáramlás és multinacionálisok
Belső és külső növekvő hozadékok, nem-tökéletes verseny
Állami beavatkozások
Fejlődésgazdaságtani és kereskedelempolitikai problémák
Nemzetközi elszámolások
Nominális árfolyamok
Nemzetközi tőkepiacok
Reálárfolyam
Rövid és középtáv rugalmas árfolyam mellett
Rövid és középtáv rögzített árfolyam mellett
Árfolyamrendszerek és árfolyamválságok
Nemzetközi gazdaságpolitika

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a nemzetközi gazdaságtan eszköz- és fogalomtárat. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése.

Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok és házi feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • P. Krugman-M. Obstfeld: Nemzetközi Gazdaságtan, valamint előadás jegyzetek hozzáférhetőek az interneten

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
P. Krugman-M. Obstfeld: Nemzetközi Gazdaságtan, valamint előadás jegyzetek hozzáférhetőek az interneten
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.