Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Piacszerkezetek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Piacszerkezetek
A tantárgy neve (angolul): Industrial Organization
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia II.
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csekő Imre

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy elemi szintű bevezetést nyújt a nemzetközi irodalomban Industrial Organization neven ismert területre. Tárgya elsősorban a profitmaximalizáló vállalati viselkedés különböző feltételek melletti eljárásainak ismertetése.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 2 zárthelyi dolgozat (a negyedév és a félév végén), a zárthelyi dolgozatok eredménye alapján:
zh eredménye (%) jegy
- 50 elégtelen 1
51-62 elégséges 2
61-72 közepes 3
71-82 jó 4
81 - jeles 5

Tananyag leírása: Lásd az oktatói honlapon!
http://web.uni-corvinus.hu/~cseko/Piac/IO_tanmenet_2014.pdf

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Elsődleges feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák a további közgazdasági diszciplínák alapjaként is szolgáló, haladó mikroökonómiai eszköz- és fogalomtár alkalmazását a. piaci kínálati oldalának modelljeiben. Szükséges az is, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a diákok közgazdasági modellépítési képességének, az absztrakciós készségének fejlesztése. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek a problémák lényegét megragadni, és olyan közgazdasági látásmódot kialakítani, amely kellő alapot biztosít a további tanulmányaikhoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége minél jobban fejlődjön, nem csupán a tananyag szimpla memorizálását, hanem alkotó alkalmazását várjuk el tőlük a félév során, nem csak a vizsgán, hanem már a foglalkozások alatt is.

Félévközi ellenőrzések: házifeladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házifeladatok, példamegoldások

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Lásd az oktatói honlapon! http://web.uni-corvinus.hu/~cseko/Piac/olvasmanyok.pdf

Ajánlott irodalom:

  • Shy, O. [1998]: Industrial Organization. MIT Press, Cambridge, MA
  • Carlton, D.W. – Perloff, J. M.[2000]: Modern Industrial Organization. (3. ed) Addison-Wesley, Magyarul: Modern piacelmélet Panem Kiadó, Bp. 2003.
  • Tirole, J. [1990]: The Theory of Industrial Organization. (4th pr.) MIT Press, Cambridge(MA).
  • Schmalensee, R. - Willig, R. D.[1992]: Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B. V., (3rd. pr.)
  • Stephen Martin[2001]: Industrial Organization. A European Perspective. Oxford Univ. Press
  • Stephen Martin[2002]: Advanced Industrial Economics Blackwell P. I.
Ajánlott irodalmak:
Shy, O. [1998]: Industrial Organization. MIT Press, Cambridge, MA
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Carlton, D.W. - Perloff, J. M.[2000]: Modern Industrial Organization. (3. ed) Addison-Wesley, Magyarul: Modern piacelmélet Panem Kiadó, Bp. 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Tirole, J. [1990]: The Theory of Industrial Organization. (4th pr.) MIT Press, Cambridge(MA).
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Schmalensee, R. - Willig, R. D.[1992]: Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B. V., (3rd. pr.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Stephen Martin[2001]: Industrial Organization. A European Perspective. Oxford Univ. Press
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Stephen Martin[2002]: Advanced Industrial Economics Blackwell P. I.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.