Március - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Bevezetés az ökonometriába

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés az ökonometriába
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Algebra, Statisztika, Valószínűségszámítás
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: A közgazdaságtani-módszertani tárgy célja a hallgatók megismertetése az ökonometria alapvető fogalmaival és eljárásaival, az alkalmazás lehetséges területeivel és az alkalmazás módjával is (modellépítés, becslés,…). Kiemelt hangsúlyt kapnak az ökonometriai tesztek-tesztelés, aminek felhasználásával és helyes alkalmazásával a becsült modellek jóságáról, alkalmasságáról, közgazdasági hipotézisek elfogadhatóságáról dönthet a modellező. A hallgatók segítséget kapnak ökonometriai programcsomagok használatához és az eredmények értékeléséhez is a szemináriumi számítógépes gyakorlatok alkalmával.

Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi röpdolgozat, 10 alkalommal

Vizsgakövetelmény: (írásbeli) vizsgajegy

Az értékelés módszere: 20% szem. dolgozatok + (50 + 30)% kétrészes vizsgadolgozat + 10% házidolgozat (opcionális)
Osztályzatok (a %-os összeredmény alapján):
0.50elégtelen
50-62 elégséges
62-74 közepes
74-86 jó
86- jeles

Tananyag leírása: Valószínűségszámítási alapok.
Becslési elvek.
Tesztstatisztikák.
A lineáris regressziós modell.
Szimultán ökonometriai modellek.
Minőségi magyarázó és eredményváltozók.
Bevezetés az idősorelemzésbe.
Multikollinearitás.
Heteroszkedaszticitás.
Előrejelzés.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák az empirikus közgazdasági elemzések alapjaként szolgáló ökonometriai eszköz- és fogalomtárat. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek önálló empirikus projektet megvalósítani.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és röpdolgozatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok.

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom:
  • Az előadáson elhangzottak, illetve a következő tankönyv jelzett részei:
  • Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Kiadó, 2003.
  • Ajánlott irodalom:
  • M. D. Intriligator - R. G. Bodkin - C. Hsiao: Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd edition, Prentice Hall International, 1996.
  • Christiaan Heij et al.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Az előadáson elhangzottak, illetve a következő tankönyv jelzett részei:
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Kiadó, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
M. D. Intriligator - R. G. Bodkin - C. Hsiao: Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd edition, Prentice Hall International, 1996.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Christiaan Heij et al.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Pálvölgyi Dénes Gábor, Dr. Vincze János

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Pálvölgyi Dénes Gábor, Dr. Vincze János
GGyakorlat2017/18/2Dr. Vincze János
G1Gyakorlat2017/18/2Pálvölgyi Dénes Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.