Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés az ökonometriába

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés az ökonometriába
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Algebra, Statisztika, Valószínűségszámítás
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy (gazdaságelemzés), felzárkóztató és választható szaktárgy (gazdaság-matematikai elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze János

A tantárgy szakmai tartalma: A közgazdaságtani-módszertani tárgy célja a hallgatók megismertetése az ökonometria alapvető fogalmaival és eljárásaival, az alkalmazás lehetséges területeivel és az alkalmazás módjával is (modellépítés, becslés,…). Kiemelt hangsúlyt kapnak az ökonometriai tesztek-tesztelés, aminek felhasználásával és helyes alkalmazásával a becsült modellek jóságáról, alkalmasságáról, közgazdasági hipotézisek elfogadhatóságáról dönthet a modellező. A hallgatók segítséget kapnak ökonometriai programcsomagok használatához és az eredmények értékeléséhez is a szemináriumi számítógépes gyakorlatok alkalmával.

Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi röpdolgozatok

Vizsgakövetelmény: (írásbeli) vizsgajegy

Az értékelés módszere: Osztályzatok (a %-os összeredmény alapján):
0.50elégtelen
50-60 elégséges
61-70 közepes
71-80 jó
81- jeles

Tananyag leírása: Valószínűségszámítási alapok.
Becslési elvek.
Tesztstatisztikák.
A lineáris regressziós modell.
Szimultán ökonometriai modellek.
Minőségi magyarázó és eredményváltozók.
Bevezetés az idősorelemzésbe.
Multikollinearitás.
Heteroszkedaszticitás.
Előrejelzés.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Feladatunk, hogy a hallgatók minél alaposabban elsajátítsák az empirikus közgazdasági elemzések alapjaként szolgáló ökonometriai eszköz- és fogalomtárat. Az a cél, hogy a kurzus során egyre inkább képesek legyenek önálló empirikus projektet megvalósítani.

Félévközi ellenőrzések: Házi feladatok és röpdolgozatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tantárgy keretében benyújtásra kerülő dolgozatok értékelése során a BCE Plágiumszabályzatában foglaltakat hangsúlyosan figyelemmel kísérjük. A szabályzat szerint plágiumnak minősül minden olyan eset, amikor más szerzők munkáját a dolgozat készítője sajátjaként tüntetni fel, ide tartozik például más szövegének változtatás nélküli, forrásmegjelölés (és idézőjel) nélküli átvétele (copy-paste), de ide tartozik a hivatkozási szabályok pontatlan alkalmazása, nem szándékos mulasztása is. A plágium etikai vétségnek minősül (súlyos esetben fegyelmi eljárás is lehet belőle), és az adott tantárgy megismétléséhez vezethet az Etikai Bizottság által lefolytatott eljárást követően. A plágium súlyosságára tekintettel kérjenek segítséget a hivatkozási szabályok pontos betartásával kapcsolatban még a dolgozat beadása előtt.

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc), gazdaság-matematikai elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom:
  • Az előadáson elhangzottak, illetve a következő tankönyv jelzett részei:
  • Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Kiadó, 2003.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Az előadáson elhangzottak, illetve a következő tankönyv jelzett részei:
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal, Panem Kiadó, 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Vincze János, Pálvölgyi Dénes Gábor

Utolsó módosítás: 2018-09-09 16:50:08

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Vincze János, Pálvölgyi Dénes Gábor
GGyakorlat2018/19/2Dr. Vincze János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.