Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MK24NBK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Game Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Mikroökonómia II.
A tantárgy típusa: választható szaktárgy (Gazdaságelemzés BSc)
Tantárgyfelelős tanszék: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Pálvölgyi Dénes Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy minimális technikai apparátus igénybevételével elemi bevezetést ad a játékelméletbe, a közgazdasági alkalmazások szem előtt tartásával.

Évközi tanulmányi követelmények: Házi feladatok megoldása, két évközi dolgozat teljesítése.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Három zárthelyi dolgozaton elért összpontszám alapján. Két dolgozatra év közben kerül sor, ezeken egyenként 30 pont szerezhető, az utolsó, vizsgaidőszakban megírt dolgozat pedig 40 pontot ér. Jegy az összpontszám alapján.
Jeles: 81 – 100 %
Jó: 71 – 80 %
Közepes: 61 – 70 %
Elégséges: 51 – 60 %
Elégtelen: 0 – 50 %

Tananyag leírása: A játékelmélet alapfogalmainak ismertetése és körüljárása:
Legjobb válasz leképezés, Nash-egyensúly, részjáték-tökéletes Nash-egyensúly, támaszhalmaz, kevert Nash-egyensúly. korrelált egyensúly.
Az egyensúly egzisztenciájáról szóló Nash-tétel rövid ismertetése.
Nehezebb játékelméleti modellek: Ismételt játékok, Bayes-i játékok.
Ezek felhasználásával több fogalmat is megvizsgálunk: kontraszelekciót Akerlof tragacspiacán, szignálozást Spence munkapiaci modellében, morális kockázatot valamint szűrést. Röviden tárgyaljuk az első- és másodáras aukciókat.
Egyéb érintett játékelméleti területek: a kooperációs játékelmélet mag és az evolúciós játékelmélet evolúciósan stabil egyensúly fogalmát tárgyaljuk.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tananyag a játékelmélet alapvető eszköztárába nyújt betekintést a hallgatóknak. Ezekkel az eszközökkel vizsgálunk stratégiai interakción alapuló közgazdasági modelleket és fogalmakat. A cél, hogy a hallgató átlássa ezen rendszereket, és modellezésüknél helyesen mérje fel a szereplők érdekeit és az ösztönzésükre használható eszközöket. A tárgy elméleti alapjai jó alapot szolgáltathatnak későbbi játékelméleti tanulmányokhoz is.

Félévközi ellenőrzések: Két évközi dolgozat teljesítése. Ha ünnepnapok nem okoznak eltérést, akkor a dolgozatokra az 5. illetve 10. héten kerül sor.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév során az aktuális témakörökhöz tartozó feladatokat kapnak a hallgatók. Ezek megoldása létfontosságú a tananyag sikeres elsajátításához és a vizsga teljesítéséhez.

Szak neve: Gazdaságelemző BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Dixit, A. - S. Skeath: Games of Strategy, (2. ed.), Norton, 2004.
  • Osborne, M. J. [2004]: An Introduction to Game Theory, Oxford Univ. Press
  • Rasmusen, E. [2007]: Games and Information (4. ed.), Blackwell, Cambridge, MA.
Ajánlott irodalmak:
Dixit, A. - S. Skeath: Games of Strategy, (2. ed.), Norton, 2004.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Osborne, M. J. [2004]: An Introduction to Game Theory, Oxford Univ. Press
Rasmusen, E. [2007]: Games and Information (4. ed.), Blackwell, Cambridge, MA.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Pálvölgyi Dénes Gábor

Utolsó módosítás: 2015-04-08 12:54:12

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Pálvölgyi Dénes Gábor
GGyakorlat2018/19/2Pálvölgyi Dénes Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.