Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Idősorok elemzése
A tantárgy neve (angolul):Time Series Analysis
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:A következtető statisztika elmélete és gyakorlata, Keresztmetszeti és panel ökonometria
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Keresztély Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató megismeri az idősor-elemzés alapfogalmait és a legfontosabb elemzési technikákat, teszteket. Az előadásokon és szemináriumokon bemutatott példák és esettanulmányok hozzásegítik a hallgatókat ahhoz, hogy a megszerzett módszertani ismereteiket valós közgazdasági problémák megoldására is képesek legyen alkalmazni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: