Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A monetáris politika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):The theory and practice of monetary policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lehmann Kristóf

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a hallgatók átfogó képet nyernek a monetáris politika főbb elméleti modelljeiről, a gyakorlatban alkalmazott stratégiák sajátosságairól. A kurzus során szerzett tudással felvértez-ve képessé válnak monetáris politikai sajtóhírek, jegybanki közlemények értelmezésére széles, makrogazdasági kontextusba ágyazva. A tananyag arra is képessé teszi a hallgatókat, hogy a mo-netáris politika aktuális kérdéseivel, kihívásaival foglalkozó elméleti irodalmat megértsék, adott esetben önálló kutatást indítsanak a témában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com