Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A monetáris politika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):The theory and practice of monetary policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lehmann Kristóf

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a hallgatók átfogó képet nyernek a monetáris politika főbb elméleti modelljeiről, a gyakorlatban alkalmazott stratégiák sajátosságairól. A kurzus során szerzett tudással felvértezve képessé válnak monetáris politikai sajtóhírek, jegybanki közlemények értelmezésére széles, makrogazdasági kontextusba ágyazva. A tananyag arra is képessé teszi a hallgatókat, hogy a monetáris politika aktuális kérdéseivel, kihívásaival foglalkozó elméleti irodalmat megértsék, adott esetben önálló kutatást indítsanak a témában.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Szakmai ismeret


Képesség:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás, Elemző képesség, Logikus gondolkodás, Rendszerező képesség


Attitűd:
Objektivitás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: