Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A bankrendszer szerepe a gazdaságban
A tantárgy neve (angolul):The role of the banking system in the economy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Sebestyén Géza

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes képet kapjanak a bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, megismerjék a bankok működését egyedi szinten, illetve a pénzügyi rendszer egészét érintő kihívásokat is megértsék. A tantárgy elsőként bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a banki működés megértéséhez. Ezután a magyar bankrendszer evolúcióján keresztül szemlélteti a bankok működését, a potenciális kockázatok forrásait. A tantárgy részletesen foglalkozik a bankok egyes speciális területeivel, majd bemutatja a bankok szabályozásának, felügyelésének legfrissebb irányait. Végül, a bankolás jövőjéről is képet kapnak a hallgatók.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
-


Képesség:
-


Attitűd:
-


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Pénzügyi infrastruktúra és fintech


Képesség:
Hazai és nemzetközi pénzügyi infrastruktúrák; fintech helyzetének megismerése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Makro- és mikroprudenciális politika


Képesség:
Ezen politikák céljainak és eszközeinek megismerése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Banki mérleg felépítése


Képesség:
A banki mérleg specialitásainak megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Banki kockázatok


Képesség:
A banki kockázatok forrásának és menedzselésének megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
A bankrendszer szerepe


Képesség:
Bankok pénzteremtésének és a pénzügyi közvetítés lényegének megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
A bankrendszer prociklikussága


Képesség:
A prociklikusság okainak és következményeinek megértése


Attitűd: