December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Modellezés a jegybanki gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): 
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Idősorok elemzése, Haladó makroökonómia
A tantárgy típusa: Közgazdasági elemző mesterszak – kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Világi Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudására alapozva megismerkedjenek az ökonometria és a makroökonómia modellezés gyakorlati problémáival valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak SVAR, bayes-i SVAR modellekkel, faktor, panel ökonometriai és DSGE modellekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: Évközi zárthelyi dolgozatok

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegy megszerzésének feltétele a beszámoló (esszé kérdések és számolós példák), illetve az évközi zh-k sikeres megírása. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma sze-rint alakul ki:
-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: • Az ökonometria és makroökonómia modellezés gyakorlati kérdései
• Az MNB modellezési gyakorlata
• SVAR modellek
• Bayes-i SVAR modellek
• Faktor modellek
• Panel ökonometriai és DSGE modellek

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Az ökönometria és makroökonómia modellezés elméletének és gyakorlatnak megértése.

Félévközi ellenőrzések: dolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: évközi és év végi dolgozatok

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics, Wiley.
 • Kiadott oktatási jegyzetek (előadás-jegyzetek, feladatok, adatállományok)

Ajánlott irodalom:

 • Juselius, K. (2008). The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press.
 • Endrész M. és Harasztosi P. (2014). ”Corporate Foreign Currency Borrowing and Investment: The Case of Hungary”, Emerging Markets Review, 21, 265-287.
 • Endrész M., Harasztosi P. és Lieli R.P. (2014). ” The Impact of the Magyar Nemzeti Bank's Funding for Growth Scheme on Firm Level Investment”, MNB füzetek, 2015/2.
 • Jakab Z. és Világi B. (2008) ”An Estimated DSGE Model of the Hungarian Economy”, MNB füzetek, 2008/9.
 • Karádi P. és Reiff Á. (2010). ”Inflation asymmetry, menu costs and aggregation bias – a furthercase for state dependent pricing”. MNB füzetek, 2010/3.
 • Pellényi G. (2012). ”The Sectoral Effects of Monetary Policy in Hungary: A Structural Factor Analysis”, MNB füzetek, 2012/1.
 • Reppa Z. (2009).”A Joint Macroeconomic-Yield Curve Model for Hungary”, MNB füzetek, 2009/1.
 • Vonnák B. (2007).” The Hungarian Monetary Transmission Mechanism: an Assessment”, MNB füzetek, 2007/3.
 • Vonnák B. (2010).”Risk premium shocks, monetary policy and exchange rate pass-through in the Czech Republic, Hungary and Poland”, MNB füzetek, 2010/1.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-11-24 13:20:57

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.