December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4MNBNAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Modellezés a jegybanki gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul): Modelling in Central Banking Practice
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Idősorok elemzése, Haladó makroökonómia I.
A tantárgy típusa: Kötelező tantárgy a Közgazdasági elemző mesterszak Jegybanki elemző specializáció hallgatói részére
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vonnák Balázs István

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudására alapozva megismerkedjenek az ökonometriai és a makroökonómiai modellezés gyakorlati problémáival, valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak SVAR, bayes-i SVAR modellekkel, faktor, panel ökonometriai és DSGE modellekkel.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. A szorgalmi időszak alatt a hallgatóknak lehetőségük van két fős csapatokban a tantárgyfelelőssel előre egyeztetett témában és időpontban prezentációt tartani maximum 15 plusz pontért.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: A félév végén lévő 100 pontos vizsga megírása. A végső érdemjegy az összpontszám alapján az alábbi séma szerint alakul ki:

-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

Tananyag leírása: 1. hét
Előadás: Általános bevezető a modellezésről
Géptermi gyakorlat: MATLAB bevezető 1.

2. hét
Előadás: The Hungarian Monetary Transmission Mechanism: an Assessment; Risk premium shocks, monetary policy and exchange rate pass-through in the Czech Republic, Hungary and Poland
Géptermi gyakorlat: MATLAB bevezető 2.

3. hét
Előadás: Corporate Foreign Currency Borrowing and Investment: The Case of Hungary
Géptermi gyakorlat: SVAR becslése előjel megkötéssel MATLAB-bal

4. hét
Előadás: The Impact of the Magyar Nemzeti Bank's Funding for Growth Scheme on Firm Level Investment
Tantermi gyakorlat: DSGE modellek megoldása egy egyszerű modell példáján

5. hét
Előadás: Menu Costs, Aggregate Fluctuations, and Large Shocks
Tantermi gyakorlat: Súrlódások DSGE modellekben

6. hét
Előadás: A Long-Term Evaluation of Recent Hungarian Pension Reforms
Géptermi gyakorlat: DSGE modellek megoldása Dynare-ral.

7. hét
Előadás: News-Based Indices on Country Funda-mentals: Do They Help Explain Sovereign Credit Spread Fluctuations?
Tantermi gyakorlat: DSGE modellek bayesi becslése

8. hét
Előadás: The Hungarian Monetary Policy Model; The EAGLE Model for Hungary – A Global Per-pective
Géptermi gyakorlat: DSGE modellek bayesi becslése Dynare-ral.

9. hét
Előadás: Tőkeáttétel és adósság korlátok jelentősége a makroökonómiában
Géptermi gyakorlat: Az MPM modell megoldása IRIS-szal

10. hét
Előadás: A likviditási csapda és a tartós stagnálás makroökonómiája 1.
Géptermi gyakorlat: Előrejelzési gyakorlatok az IRIS-szal 1.

11. hét
Előadás: A likviditási csapda és a tartós stagnálás makroökonómiája 2.
Géptermi gyakorlat: Előrejelzési gyakorlatok az IRIS-szal 2.

12. hét
Előadás: Állapotfüggő költségvetési multiplikátor
Tantermi gyakorlat: Gyakorlás

13. hét
Előadás: Az MNB makrogazdasági előrejelző modellje
Tantermi gyakorlat: Összefoglalás

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzésével a hallgatók betekintést nyernek az alapvető jegybanki modellezés gyakorlatába.

Félévközi ellenőrzések: nincsenek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félévi vizsga, opcionális prezentáció

Szak neve: Közgazdasági elemző mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics, Wiley.
 • Juselius, K. (2008). The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press.
 • Békési L., Kaszab L. és Szentmihályi Sz. (2017). ”The EAGLE Model for Hungary – A Global Per-pective”. MNB füzetek, 2017/7.
 • Békési L., Köber Cs., Kucsera H., Várnai T és Világi B. (2016). „Az MNB makrogazdasági előrejelző modellje”, MNB füzetek, 2016/4.
 • Endrész M. és Harasztosi P. (2014). ”Corporate Foreign Currency Borrowing and Investment: The Case of Hungary”, Emerging Markets Review, 21, 265-287.
 • Endrész M., Harasztosi P. és Lieli R.P. (2014). ”The Impact of the Magyar Nemzeti Bank's Funding for Growth Scheme on Firm Level Investment”, MNB füzetek, 2015/2.
 • Freudenberg, C., Berki T. és Reiff Á. (2016). ”A Long-Term Evaluation of Recent Hungarian Pen-sion Reforms”, MNB füzetek, 2016/2.
 • Fülöp A. és Kocsis Z. (2017). ”News-Based Indices on Country Fundamentals: Do They Help Explain Sovereign Credit Spread Fluctuations?”.
 • Karádi P. és Reiff Á (2014). ”Menu Costs, Aggregate Fluctuations, and Large Shocks”, CEPR Dis-cussion Paper, DP 10138.
 • Szilágyi K., Baksa D., J. Benes, Horváth Á., Köber Cs. és Soós G:D: (2013). ”The Hungarian Mo-netary Policy Model”, MNB füzetek, 2013/1.
 • Vonnák B. (2007). ”The Hungarian Monetary Transmission Mechanism: an Assessment”, MNB füzetek, 2007/3.
 • Vonnák B. (2010).”Risk premium shocks, monetary policy and exchange rate pass-through in the Czech Republic, Hungary and Poland”, MNB füzetek, 2010/1.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-01-06 20:53:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.