Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Modellezés a jegybanki gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul):Modelling in Central Banking Practice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Idősorok elemzése, Haladó makroökonómia I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Vonnák Balázs István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A modern jegybankokban folyó modellezési tevékenység megismerése, megértése. Ez magában foglalja mind a rendszeresen használt elméleti, előrejelző, döntéstámogató, mind pedig az eseti problémákra alkalmazott ökonometriai modellek bemutatását. A jegybanki előrejelző, döntéstámogató modellek filozófiájának, az elméleti háttér evolúciójának megismerése.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Szakmai ismeret


Képesség:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás, Elemző képesség, Logikus gondolkodás, Rendszerező képesség


Attitűd:
Objektivitás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: