Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kutatásmódszertan, kommunikáció

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33EAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy neve (angolul): Research Methodology, Communication
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A szakszeminárium előkészítése. A szakdolgozat írására felkészíteni a hallgatókat.

Évközi tanulmányi követelmények: házi dolgozat, prezentáció

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga

Tananyag leírása: - a korábban írt és megvédett szakdolgozat prezentálása
- a prezentált szakdolgozatok megvitatása és értékelése
- beszélgetés és vita a hallgatók szakdolgozaton kívüli írásairól
- a kutatómunka folyamata, az egyes szakaszok tartalmának az áttekintése
- a forrásfeldolgozás módszere és követelményei; a hivatkozások rendje és formája
- az előző tanév védett szakdolgozataiból kiválasztottak megbeszélése és értékelése

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók a kurzus végére felkészülnek a szakdolgozat megírására

Félévközi ellenőrzések: házi dolgozat prezentációja

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi dolgozat

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • -

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Bánfi Tamás György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Bánfi Tamás György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.