Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OG33NAK22B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Összehasonlító gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):Comparative Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:mikroökonómia, makroökonómia
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Rosta Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgató

• megismerje a modern vegyes gazdaság intézményrendszerét,
• megértse az intézményrendszer, a szervezeti rendszer és gazdasági cselekvés motivációi közötti összefüggéseket,
• képes legyen a gazdaságot komplex, változó rendszerként értelmezni és megérteni,
• megismerje az intézmények változásának okait, törvényszerűségeit,
• felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét gazdasági rendszerek intézményi sajátosságait,
• felismerje az egyes konkrét gazdasági rendszerek közötti intézményi különbségeket, azok okait és következményeit,
• későbbi munkája során figyelembe tudja venni a gazdasági rendszer intézményi determinációit,
• képes legyen munkája során javaslatokat kidolgozni az intézményi szabályok leghatékonyabb figyelembe vételére, változtatására,
• képes legyen alkalmazni a gazdasági rendszer, illetve az intézmények működése szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket.
• képes legyen a tárgy témakörében szakmai prezentációt tartani és vitát vezetni, csoport munkában részt venni.
• képes legyen tények gyűjtésével, a tárgy módszertanának és szakirodalmának felhasználásával intézmények és rendszerek írásos elemzésére, értékelésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com