Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OG33NAV20B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Oktatási rendszer és oktatáspolitika
A tantárgy neve (angolul):Educational System and Educational Policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Veres Pál

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgató

• megismerje és megértse a rendszerelmélet, a társadalmi rendszerek és alrendszerek, az intézmények és szervezetek lényegét, fejlődését, a rendszerek és intézmények összehasonlító elemzését az oktatási rendszerre vonatkoztatva.

• értse az oktatáspolitika céljait, lényegét, a politikaalakítás mechanizmusát, cél- és eszközrendszerét.

• értelmezni tudja az egyes konkrét nemzeti oktatási rendszerek és politikák közötti intézményi és szervezeti különbségeket, azok okait és következményeit,

• ismerje és értse az oktatási rendszer és a társadalom más alrendszereinek – különösen a politikai rendszernek – a kapcsolatát, kölcsönös determinációit,

• megértse az oktatás intézményrendszerének, szervezeti rendszerének és az oktatási rendszer szereplőinek motivációi közötti összefüggéseket,

• képes legyen az oktatási rendszert (intézményeit és szervezeteit) komplex, változó tárdalmi alrendszerként értelmezni és megérteni, különös tekintettel az oktatáspolitikai célok és értékek változására,

• felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét oktatási alrendszerek – közoktatás, szakképzés – felsőoktatás – intézményi és szervezeti sajátosságait, az oktatáspolitikai cél- és eszközrendszer kontextusában.

• képes legyen munkája és élete során az adott intézményi és szervezeti adottságok és oktatáspolitika szempontjából releváns döntések meghozatalára,

• állampolgárként, munkakörétől függően képes legyen aktívan részt venni az oktatási rendszer, az oktatáspolitika alakításában.

• képes legyen alkalmazni az oktatási rendszer, az intézmények működése illetve az oktatáspolitika szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket, elsajátított kompetenciákat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com