Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Economic Psychology

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAV41B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Economic Psychology
A tantárgy neve (angolul): Economic Psychology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: fall
Az oktatás nyelve: english
Előtanulmányi kötelezettségek: --
A tantárgy típusa: Elective course in Social Sciences
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth László

A tantárgy szakmai tartalma: The course is an introduction to the science of economic mental life and behavior. Economic psychology as a field focuses both on what people are feeling and experiencing when making economic decisions and on the psychological effects of economic events on people. Since our economic behaviors to a large extent overlap with social behaviors, in other words our decisions and experiences are often influenced by the institutional settings in which they are made; decision of economic actors can be understood as an adaptation to the environment. Due to the fact of this context-dependency, economic behaviors tend to differ based on cultural and historical backgrounds. Behaviors like gambling, savings, bargaining, consumption, tax-paying and tax-avoidance, managing money all vary by social contexts. During the course, students will have the chance to become familiar with economic psychological theories aimed at explaining and making sense of such diverging behavior and outcomes. The course is interdisciplinary in nature and in that vein will bring together related insights from psychology, marketing, advertising, economics and sociology.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-10 16:59:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.