Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Introduction to Institutional Economics

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OG33NAV42B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Introduction to Institutional Economics
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Institutional Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Spring
Az oktatás nyelve: English
Előtanulmányi kötelezettségek: Microeconomics I-II.
A tantárgy típusa: Economics Applications - Electives
Tantárgyfelelős tanszék: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Golovics József

A tantárgy szakmai tartalma: : This course provides an introduction to the basic topics of institutional economics. It is divided into three main parts. The part is dedicated to the historical roots, basic concepts and behavioral assumptions of institutional economics. The second part introduces the main issues of new institutional economics, i.e. transaction costs, property rights and contracts. The final part of the course discusses the institutional economics of the political actions and political market.

Évközi tanulmányi követelmények: midterm exam, class attendance (max. 3 absences from the seminars are allowed), 2 presentations

Vizsgakövetelmény: a midterm exam and a closing exam

Az értékelés módszere: midterm exam: 40 points
closing exam: 40 points
presentations: 2x10 points

- 50 : fail (1)
51 – 62 : sufficient (2)
63 – 74 : average (3)
75 – 87 : good (4)
88 - : excellent (5)

Tananyag leírása: Week 1: Introduction; Course requirements
Week 2: Institutions, institutional change
Week 3: Behavioral assumptions
Week 4: Transaction costs
Week 5: Property rights
Week 6: Contracts
Week 7: Midterm exam / Firm
Week 8: Market
Week 9: State
Week 10: Collective action and interest group theory
Week 11: Political market
Week 12: Closing exam

Órarendi beosztás: see Neptun

Kompetencia leírása: By the end of the course, students will gain a comprehensive overview of the most important topics of institutional economics. They will be able to use its theories and concepts to analyze real life economic events and actions. The course aims to improve students’ presentation skills too.

Félévközi ellenőrzések: midterm exam, class attendance (max. 3 absences from the seminars are allowed), 2 presentations

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 2 presentations

Szak neve: Applied Economics BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Furubotn, E. G. – Richter, R. (2005): Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor.
  • North, D. C. (1991): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Coase, R. H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. University of Chicago Press Economics Books, Chicago.

Ajánlott irodalom:

  • Williamson, O. E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, New York.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Golovics József

Utolsó módosítás: 2018-09-14 13:02:47

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Golovics József
EElmélet2018/19/2Golovics József
G1Gyakorlat2018/19/2Golovics József
E1Elmélet2018/19/2Golovics József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.